BuildIT 2018

BuildIT is a two-day educational event directed towards innovative solutions in the field of construction engineering. Held in TTÜ, it features a conference and interesting competitions.

Family event
Wheelchair friendly
EST ENG

The two-day construction themed event BuildIT is coming back for it’s fifth time this year. Everyone is welcome to visit as we unite highschool and univetsity students, young engineers and also construction companies, to give the participants an idea of what’s going on in the field of construction engineering and help find useful contacts. BuildIT consists of a horizon-broadening conference day, challenging competition day and educational workshops.

The subject this year is modular buildings and automated construction focusing on the innovative developments in Estonian construction. As it’s an important milestone year for both BuildIT and Estonia, we would like to celebrate it with everyone and gaze into the future together. For further questions contact: info@buildit-tallinn.eu

BuildIT is hosted by the Student Council of the Faculty of Engineering at TTÜ. The Student Council of Engineering was formed in 2017 to unite the active and eager students of the previous faculties of construction, mechanics and energetics. The council represents the voice of the students in the faculty. To ensure the quality and diversity of education in the faculty, the council organizes various events in and outside TTÜ and collaborates with different businesses and societies to unite engineers from all walks of life. For further questions about the council contact: info@insuk.ee

Organizer

TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

Kahepäevalist ehitusteemalist üritust BuildIT korraldab mittetulunduslik organisatsioon TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu. Üliõpilaskogu moodustati 2017. aastal ühendamaks eelnevaid ehitus-, mehaanika- ja energeetikateaduskonna aktiivseid ja teotahtelisi inseneriteaduskonna tudengeid, kes soovivad lisaks õppimisele veel midagi ülikooli heaks teha. Üliõpilaskogu üks ülesannetest on olla tudengite hääl teaduskonnas. Et teaduskonnas antav haridus oleks mitmekesine ja kvaliteetne, korraldavad üliõpilaskogu tudengid mitmeid koolisiseseid ja -väliseid üritusi ning teevad koostööd erinevate erialaste ettevõtete ja liitudega. Organisatsiooni puudatavate küsimuste korral pöörduda: info@insuk.ee