Constituent Assembly 100

In April 2019, 100 years passed from the foundation of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly gathered in Tallinn at the Estonian theatre house on St. George’s day, 23 April 1919.

It is also the birthday of the Estonian national representative body, the Riigikogu.
The elections of the Constituent Assembly took place on 5-7 April 1919 all over Estonia on the basis of universal and uniform voting rights and secret selection on the basis of the principle of proportionality. The right to vote was for citizens of both sexes at

least 20 years old. The Constituent Assembly was the first representative body elected by the Estonian people in direct elections. Its main task was the drafting and adoption of the Constitution – and it was successful. The Constituent Assembly acted as the national representative body and the legislative power of Estonia from 23 April 1919 until 20 December 1920. It was the task of the Constituent Assembly to lay the foundations for the Estonian statehood, to adopt the Constitution and the Land Act.

Asutava Kogu liikmete sünnikohad on tähistatud kaardil. 

ESDTP – Eesti Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei: 41 kohta
ETE – Eesti Tööerakond: 30 kohta
ER – Eesti Rahvaerakond: 25 kohta
EMRL – Eesti Maarahva Liit: 8 kohta
ESRP – Eesti Sotsialistide Revolutsionääride Partei: 7 kohta
KRE – Kristlik Rahvaerakond: 5 kohta
SEE – Saksa Erakond Eestimaal: 3 kohta
VKK – Vene Kodanikkude Kogu: 1 koht

Valimiskomisjon kinnitas Asutava Kogu liikmeteks järgmised saadikud:

ESDTP (41): Jaan Ammermann, Alma Anvelt-Ostra, Emma Asson, Karl Ast, Robert Astrem, Marie Aul, Johannes Ernesaks, Villem Ernits, Gustav Grünwaldt, Voldemar Hammer, Karl Inglist, Juhan Jans, Leopold Johanson, Artur Kaplur, Peeter Karin, Juhan Kartau, Hugo Kikson, Minni Kurs-Olesk, Nikolai Köstner, Jaan Letner, Jakob Lindros, Peeter Londo, Hans Martna, Mihkal Martna, Anton Martinson, Hans Mets, Mihkal Neps, Eduard Nipmann, Hans Nurk, Aleksander Oinas, August Onton, Helmi Press-Jansen, Mait Püüman, August Rei, August Tibar, Aleksander Tulp, Jüri Uustalu, Jaan Vain, Arnold Vesterberg, Eduard Vilde, Karl Virma

ETE (30): Ado Anderkopp, August Arras, Kaarel Baars, Timoteus Grünthal, Peet Johanson, Mihkel Juhkam, Tõnis Kalbus, Konstantin Konik, Johannes (Juhan) Kukk, Johannes Lehtmann, Tõnu Loik, Jaan Mets, Lui Olesk, Christop Peiker, Hans (Ants) Piip, Theodor Pool, Johanna Päts, Voldemar Päts, Karl Saar, Arnold Schulbach, Julius Seljamaa, Otto Strandmann, Eduard Säkk, Johannes Zimmermann, Nikolai Talts, Viktor Tomberg, Mihkel Varrik, Aleksander Veidermann, Aleksander Veiler, Aleksander Velvelt

ER (25): Johan Ainson, Adam Bachmann, Aadu Birk, Eduard Hubel, Jüri Jaakson, Oskar Kallas, Karl Kornel, Hugo Kuusner, Jaan Lõo, Jaan Masing, Jaan Mägi, Mats Nõges, Johannes Paalberg, Kaarel Parts, Johan Pitka, Johan Ploompuu, Jaan Poska, Peeter Põld, Marie Reisik, Eduard Rosenwald, Jaan Tõnisson, Artur Uibopuu, Jaan Uri, Jakob Westholm, Karl Väli

EMRL (8): Eduard Aule, Julius Grünberg, Jaan Hünerson, Karl Ipserg, August Jürmann, Konstantin Päts, Jaan Teemant, Jüri Uluots

ESRP (7): Erich Jonas, Hans Kruus, Jaan Kärner, Andres Loorits, Theodor Koik, Hugo Raudsepp, Johannes Semper

KRE (5): Nikolai Kann, Johan Kõpp, Anton Laar, Jaan Lattik, Hans Pöhl

SEE (3): Max Bock, Herman Koch, Johannes Meyer

VKK (1): Aleksei Sorokin

Organizer

EV100

Keywords: