Great breaks

We wish to give our children a variety of ways to spend their breaks from classes as our gift for Estonia 100.

The autumn of 2018 will see the completion of a building for primary school classes at Kohila Secondary School.
We would like our children to grow up to be clever and curious but also mentally and physically healthy. To this end, we consider it important that breaks provide rest, relaxation and change from instruction, opportunities for direct interaction with one’s peers and sufficient exercise activities.
To this end, we will announce an ideas competition to identify exciting solutions to equip the recreation area of the soon-to-be-completed building and to conduct activities during break. The ideas competition is scheduled to take place from September to December 2018.

2018. aasta septembrist kuni oktoobrini toimub ideede ja ettepanekute kogumine. Novembris pakutud lahenduste projekteerimine ning vahendite hankimine. 2018. aastal on detsembris Kohila Gümnaasiumi algklasside maja rekreatsiooniala sisustatud lapsesõbraliku inventariga ning kogutud erinevaid ideid vahetundide sisustamiseks.

Disainereid, projekteerijaid ning meistreid, kes aitaksid luua lapsesõbraliku, mitmekesise ja omanäolise õpikeskkonna Kohila Gümnaasiumi valmivasse algklasside majja.

INITIATOR

Kohila Gümnaasium

Kohila Gümnaasium on enam kui 800 õpilasega kool Kohila vallas. Meie kool väärtustab keskkonnateadlikku ning ettevõtlikku käitumist. Meil on head spordi- ja huvihariduse tingimused. Kooli tegemisi on võimalik jälgida https://kohila.edu.ee või Kohila Gümnaasiumi facebooki lehel.