Mamma Mia Song Studio Concert

Don’t miss out on the year’s best concert – book your tickets now!

Family event
Wheelchair friendly
EST ENG RUS

The amazingly popular concerts of the Mamma Mia Song Studio have reached the stage of the Nordea Concert Hall! This year’s concert will feature only the biggest hits from over the years. Performing at the concert will be Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo, Birgit, René Soom and the children from the Mamma Mia Song Studio. All manner of fun song and dance numbers will be performed during the concert. The repertoire will include favourites for people of all ages. Don’t miss out on the year’s best concert – book your tickets now!

Organizer

Mamma Mia Laulustuudio

MTÜ eesmärk on lastes huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Muusikaõpetus sisaldab lauluoskuste ja rütmitunde arendamist, solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist. Peamisteks eesmärkideks on lapse igakülgne arendamine läbi muusika ja laulmise ning muusikalise maitse ja hindamisoskuse kujundamine. MTÜ peamisteks ülesanneteks on lapse muusikalise kuulmise arendamine; kujutlusvõime, mälu, tähelepanu ja fantaasia arendamine; aktiivse ja emotsionaalse vastuvõtuvõime kujundamine ning elementaarse muusikalise kirjaoskuse kujundamine.