MIKKELI ESTFIN FOLK 100

MIKKELI ESTFIN FOLK 100 is a centenary gift for both Estonia & Finland. Local musicians will be performing folk music.

MIKKELI ESTFIN FOLK 100 is a centenary gift for both Estonia & Finland. Local musicians will be performing folk music. Everyone is welcome to join the celebration on November 7 from 15.00 to 17.00 at cafe Nanda in Mikkeli (Savilahdenkatu 12, 50100).

On Thursday November 8 from 15.00 to 17.00 it is possible to spend the afternoon at the Folk Workshop, which takes place at the Estonian club (Jääkärinkatu 9, 50100 Mikkeli, Vähemmistöryhmien tukijärjestö Omega Ry)

 

INITIATOR

Mikkeli Eesti Klubi

Mikkeli Eesti Klubi eesmärgiks on edendada Eesti kultuuri, võimaldada selle süvendatud mõistmist ning toetada kultuurilist isetegevust, luues klubi liikmetele ja ka teistele huvilistele võimalusi Eesti kultuuri ja traditsioonidega tutvumiseks. Ühendus töötab ka selle nimel, et aidata sisserändajail Soome riigis ja kultuuriruumis kohaneda, unustamata sealjuures oma emakeelt, kodumaa kultuuri ja kombeid. Lisaks sellele edendab ühendus kultuuridevahelist koostööd ja suhtlust.

Keywords