Oak tree park in honour of Estonia 100

Estonian House in the Netherlands and local Estonian community are creating an oak tree park in honour of Estonia's centenary. Oak trees will be planted in Park21 in Haarlemmermeer.

Our aim is to create a park in the Netherlands that would have the feel of Estonia, commemorate Estonia's centenary and that would become a place where future generations could celebrate Estonia's independence. We have found a park where we can plant oak trees. Oak is the national tree of Estonia.
The trees will be planted in Park 21 which lies in Haarlemmermeer, about 10 km distance from Schiphol airport http://www.park21.info/centraal-gelegen-en-goed-bereikbaar . The park will be open to the public.
By creating an oak tree park we're making a gift to Estonia and Estonian community in the Netherlands.
We're looking for donations from individuals and companies. By donating 100 euros you will 'adopt' a tree. Smaller donations and support are also very welcome! All supporters and donors will be invited to the opening ceremony on 24 March 2018.
If you'd like to be part of this unique opportunity, please let us know by 1st March 2018.
Let's make this park together!

Details and information:
Agnes Kuusik-Dijkstra, Margit Tera
agneskuusik@gmail.com, T 06186 48884

November 2017- January 2018: planning and cooperation with Park21 team 22 February : publishing the project 22 February- 4 March: finding supporters and funding the project 14 March- 20 March: planting of the oak tress 24 March: planting of the last tree and opening ceremony

We're looking for donations. By donating 100 euros, you can 'adopt' a tree. Smaller donations are also welcome! All donors wil be invited to the opening ceremony on 24 March 2018.

INITIATOR

Eesti Maja Hollandis

Eesti Maja Hollandis põhieesmärkideks on eesti keele ja kultuuri säilitamine ning viljelemine Hollandis ning kultuuridevaheliset sidemete loomine. Seltsi hõlma all tegutsevad tantsurühm Tuuletütred, Hollandi Eestlaste Koor ja Eesti Kool Hollandis, millest 2016. aastal kasvas välja Eesti Maja Hollandis. Erinevalt paljudest teistest Eesti Majadest ei ole seltsil oma hooneid, vaid tegevus toimub liikmete kodudes, renditud ruumides aga eelkõige liikmete südameis. Traditsiooniks on saanud eestlaste jaanipeo organiseerimine ning riiklike pühade kui ka rahvakalendri tähtpäevade(mardi-ja kadripäev, vastlapäev) ühine tähistamine. Teatrietendused, kontserdid, filmiõhtud, näitused, kirjandusüritused kuuluvad samuti kultuuriseltsi tegevusvaldkonda. Eesti Maja Hollandis teeb tihedat koostööd Hollandi Balti Seltsi ja Eesti Suursaatkonnaga Haagis ning kultuuriseltsidega Euroopas.

CONTRIBUTORS
Madis Lehtmets's picture
Madis Lehtmets
Margit Tera's picture
Margit Tera