Raeküla Hea Kodaniku nädal 2018

Raeküla Hea Kodaniku nädalal tutvustatakse konverentsil ja trükisena sadat jälge, mida on juubeliaastal linnaossa jätnud linnaosa koostöökolmiku - lasteaed, kool, Vanakooli keskus - tegemised.

Alates 2018 aasta 1. jaanuarist jäädvustatakse kõik sündmused mis on toimunud Raeküla linnaosas - koolis , lasteaias, Vanakooli keskuses. Viimane on hoone, mille rajamisele on just nimelt Konstantin Päts otsustavaid samme astunud tuues enam kui sada aastat tagasi kooli asutamiseks loa kubermangukeskusest Riiastö. Kavas on koguda vähemalt sada jälge, millega jäädvustada Raeküla linnaosa tegemisi läbi linnaosa koostöökolmiku - lasteaed, kool, keskus. Nimetatud kolm organisatsiooni teevad juba pikaajalist koostööd, mille üheks väljundiks on iga-aastane Raeküla Hea Kodaniku nädala korraldamine. Eelseisva aasta rõhuasetus on just Eesti Vabariigi juubeliaastale kohaselt kohaliku kogukonna tegevuse jäädvustamine ja jäädvustatu kinkimine trükisena nii linnaosa elanikele, koostööpartneritele Eestis ja kaugemalt ning loomulikult just nimelt Eesti Vabariigile. Raeküla Hea Kodaniku nädala raames on kavas korraldada konverents, mille eesmärk on tutvustada Raeküla koostöökolmiku EV 100. aastapäevaks kogutud sadat sammu ning valmivat trükist. Konverentsi sihtgrupiks on Pärnu linna kogukondade, aga kaugemate kogukondade esindajad. Aasta lõpuks anname välja trükise "Raeküla kogukonna 100 jälge", mis on samaaegselt pühendatud nii linnaosa hariduselu 105. kui ka Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Otsime vabatahtlike nädala korraldamisel

INITIATOR

MTÜ Selts Raeküla