„Eesti 100 tamme“ esinduspargi maastikuarhitektuuri võistlusLõppenud

Tamsalu vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigikantseleiga kuulutas välja maastikuarhitektuuri võistluse, mille eesmärgiks on leida ideekavand Tamsalu 100 tamme pargi rajamiseks. Sellest saab ühtlasi EV 100 juubeliprogrammi raames toimuva projekti „Eesti 100 tamme“ esinduspark. Park on kavas riigi toel välja ehitada vähemalt aastaks 2018.

Riigikantselei algatusel on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid – need on pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Esialgse kava kohaselt istutatakse igasse maakonda vähemalt üks tammik koolinoorte ja omavalitsuste koostöös. Selleks on andnud nõusoleku igast maakonnast vähemalt üks kool ja omavalitsus.
Tamsalu 100 tamme park on plaanis kujundada ja ehitada antud programmi esinduspargiks, see on ka esimene omataoliste seas. Tamsalu valiti esinduspargi kohana välja nii nimemaagia kui ka Eesti keskse asupaiga tõttu. Park rajatakse Tamsalu vallavalitsuse poolt Riigikantselei toel.

Tamsalu 100 tamme pargi ideevõistlusel on oodatud osalema juriidilised isikud, kelle asukoht on Eesti, mõni muu Euroopa Liidu liikmesriik, muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riik, samuti nimetatud isikutest moodustatud konsortsiumid (ühisosalejad). Ideekavandi esitamise tähtaeg on 10. märts 2015 kell 16.00. Võistlustulemused avalikustatakse 27. märtsil 2015.

Ideekavandis on muuhulgas palutud esile tuua pargi erinevad aktiivsustsoonid ja kasutused, planeerida teedevõrk ja pinnakatted, haljastus, valgustuselahendus, liiklus- ja parkimiskorraldus, juubelitammiku istutusplaan, pargis asuva Kukelossi varikatuse ja välilava kujundus jm. Lisainfo ja täpsemad tingimused maastikuarhitektuurivõistlusel osalemiseks leiab Riigihangete registrist viitenumbriga 158527.

Võistlustöid hindab žürii, koosseisus: Toomas Uudeberg (Tamsalu Vallavalitsus), Riho Tell (Tamsalu Vallavalitsus), Kadri Klementi (arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Oliver Alver (arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Merle Karro-Kalberg (maastikuarhitekt, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit).
Asendusliikmed on: Mati Tamm (Tamsalu Vallavalitsus) ning Kalle Vellevoog (Eesti Arhitektide Liit).
Võistluse auhinnafondi suurus on 6000 eurot, millest võitja saab 3000 eurose, teine koht 2000 eurose ning kolmas koht 1000 eurose preemia.
Rohkem infot tammeparkide projekti kohta leiab siit. 
 
Lisainfo:
Toomas Uudeberg, Tamsalu vallavanem
E-mail: toomas.uudeberg@tamsalu.ee
Telefon: 322 8430, 505 0992
 
Karin Bachmann, Eesti Arhitektide Liit, maastikuarhitekt
E-mail: karin@kinoline.ee
Telefon: 53487656

 

Kõik konkursid