100 aastat näoga mere poole!

Soovime hoogustada merekultuuri arengut Eestis. Seepärast pühendame 2018 navigatsioonihooaja, selle üritused ja kaasnevad investeeringud kingitusena Eesti Vabariigile!

Kärdla sadam arendab 2018 aastal välja neljanda ja ühtlasi viimase ujuvkai mis on mõeldud sildumiseks peamiselt külalisalustele. Soovime investeeringu püsivalt märgistada EV100 sümboolikaga, et seda pidupäeva endaga alati kaasas kanda. Investeeringu vastuvõtmine ja avamine on planeeritud juuni viimasele nädalale.
Sünnipäeva aasta puhul soovime rajatava ujuvkai märgistada täiendavalt hooajalise EV100 sümboolikaga, et seeläbi väliskülalistele teadvustada meie väärikat ajalugu. Üle 80% sadama külalistest on välismaalased.
Kärdla sadam võõrustab 2018 navigatsioonihooajal 61. Muhu väina regatti ,mille raames viiakse taas läbi "Näkimadala regatt" Hiiumaa lähistel. Soovime pühendada 2018 aasta Näkimadala regati Eesti Vabariigi sünnipäevale. Sadam ning osalejad, samuti regati auhinnad on kantud EV100 vaimust ning varustatud vastava sümboolikaga.
Soovime nii investeeringu avamist kui regati läbiviimist kajastada rahvusvaheliselt.

Lisaks Muhu väina regatile toimub sadamas mitmeid merelisi üritusi kui ka maismaal läbiviidavaid üritusi, mis on sel aastal kantud EV100 meelsusest, ning mille kokkuvõttes saame 2018.a. navigatsioonihooajale tagasi vaadata valmivas elektroonilises fotoalbumis kui ka videokollaazis. Materjal antakse üle ka Hiiumaa Muuseumile, et pidupäeva saaksid meenutada ka EV200 tähistajad.

Kärdla sadam 2018 EV100 navigatsioonihooaja algus: 01.05.2018 Kärdla Sadamas toimuvad üritused läbivalt hooaja jooksul Hiiumaa 19. paadimatk Kärdla sadamas 30.06 - 01.07 2018 Muhu väina regatt Kärdla sadamas 10.07-12.07 2018 Kärdla sadam navigatsioonihooaja lõpp 30.09.2018

Algataja

Sven Kriggulson

Kärdla Külalissadam on peamine sisenemispunkt Eesti vetesse ja Lääne-Eesti saarestikku W, NW ja N suunalt. Minnes vastu oma viiendale navigatsioonihooajale ootame EV100 navigatsiooniperioodil vähemalt 1000 külalisaluse ja vähemalt 4000 meresõitja võõrustamist meie kaunis väikesadamas.