100 coaching’u-tundi Eesti tulevikule

EBS Executive Education coach’id toetavad Eesti sajanda sünnipäeva aastal koolijuhtide arengut.

Eesti juubeliaastal toetavad EBS Executive Education coach’id saja tunni jooksul 12 koolijuhti.

Millega tegu?
- Programmi põhiosaks on koolijuhtide ja coach’ide inspireerivad ja loomingulised partnerlused, mille käigus toetatakse koolijuhtide isiklikku ja ametialast kasvu ning muutuste loomist
- Professionaalse ja isikliku potentsiaali uurimine ja maksimaalne rakendamine
- Tegevuskavade loomine ja tugi püstitatud eesmärkide ellu viimisel
- Coaching’u-oskuste rakendamine paremaks juhiks kasvamise eesmärgil

Üks ühele kohtumised koolijuhtide ja coach’ide vahel saavad alguse 2018. aasta veebruaris ning lõpevad detsembris. Programmis osalevad koolijuhid on alustavaid õpetajaid toetavate koolide võrgustiku liikmed ja/või sõbrad.

Koolijuhte toetavad coach’id on läbinud International Coach Federationi poolt akrediteeritud pikema väljaõppeprogrammi. Tegemist on kogenud juhtide ja inimeste arengu toetajatega eri elualadelt.

Algataja

Alustavat õpetajat toetav kool

Meie organisatsioon tegutseb eesmärgiga toetada alustavate õpetajate sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu. Selle eesmärgi saavutamise nimel tegutseme koostöös erinevate sidus- ja sihtrühmadega.