100 e-külalistundi

Tagasi Kooli kingib Eestile 2017/18. õppeaastal 100 e-külalistundi. Projektiga innustame kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel.

E-külalistund on üsna tavapärane koolitund selle erinevusega, et tunnis saavad osaleda kõik - õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kõik teised huvilised. Nimelt toimub 45 minutiline koolitund kahes osas: 15-20 minutit on virtuaalse klassiruumi ees külalisõpetaja ja seda YouTube'i otseülekande vahendusel. 25-30 minutit tegelevad õpilased koos õpetajaga teemaga edasi, selleks pakume neile lisamaterjalid ja meetodisoovitused. Kingitusest võid lähemalt lugeda siit lehelt.

Just külalisõpetajate põnevatest, inspireerivatest ja harivatest otseülekannetest saamegi korraga osa kõikjal üle Eesti. Selleks tasub jälgida siin toodud tunniplaani ja tundide aegu ning otsida sündmuste alt üles õige tund. Kõik e-külalistunnid salvestatakse videotena ja jäävad õpetajatele, õpilastele ja kõigile huvilistele kättesaadavaks ka edaspidi. Õpetajad leiavad tunnimaterjalid Tagasi Kooli kodulehelt.

Oma klassi saab e-külalistundidesse registreerida siin

Miks Tagasi Kooli seda teeb? Peame oluliseks, et õpilased saaksid mõtestada Eestiga seotud teemasid ja rääkida neis kaasa. Seesuguses formaadis külalistunde korraldab Tagasi Kooli esimest korda ja maailmas pole meile teadaolevalt eelpoolkirjeldatud formaadis e-külalistunde tehtud. Toetame projektiga Eesti e-riigi arengut ja kuvandit ning soovime toetada õpilaste ja õpetajate IT-oskuste arengut, mõtestame Eestist uudsel viisil ja kaasame suure osa õpilastest ja õpetajatest. Suured tänusõnad lähevad ka e-külalistundide toetajatele, kelle toel saame õpetajate ja õpilasteni viia inspireerivad külalisõpetajad ning mitmekesised õppematerjalid. Aitäh, EV100, Swedbank, Overall Eesti ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Video: 

7. - 9. veebruar: ERILINE EESTI

Õpetajad ja õpilased saavad tundidesse registreerida siin

Kõik huvilised saavad tunde jälgida ka otse Tagasi Kooli youtube'i kontolt, kuhu tund ilmub ülekande alguses. Tagasi Kooli kanali tellijad saavad otseülekandest teavituse e-kirjana. 

07.02.

9:00, #052 Põhja-Tallinn: Meie eriline keel muusikas 1.-6. klass

10:00, #053 Rasmus Puur: Minu eriline kõne Eestile 1.-3. klass

11:00, #054 Marju Kõivupuu: Minu eriline Eesti - kes on eestlane? 4.-6. klass

12:00, #055 Kaarel Tarand: Meie eriline Eesti lipp 7.-9. klass

13:00, #056 Robert Kitt: Meie Eesti eriline tulevik 10.-12. klass

 

08.02.

9:00, #057 Karl Vilhelm Valter: Minu wifit täis metsadega Eesti 1.-3. klass

10:00, #058 Meelika Hirmo: Minu eriline Eesti - maailmakoristuse sünnipaik 4.-6. klass

11:00, #059 Tund toimub inglise keeles. Louis Zezeran: Minu eriline võimaluste Eesti 7.-9. klass

12:00, #060 Jüri Kuuskemaa: Minu erilise Eesti vanalinn 7.-12. klass

13:00, #061 Marju Lauristin: Minu eriline Eesti võrdluses teiste riikidega 10.-12. klass

 

09.02. 

9:00, #062 Minu eriline Eesti 1.-6. klass

10:00, #063 Agne Kuimet: Minu eriline Eesti - kestlik areng 7.-9. klass

11:00, #064 Liisi Vähi: Minu erilise Eesti linnaruum - meie ühine elutuba? 10.-12. klass

12:00, #065 Maarja-Leena Saar ja Teele Pehk: Meie eriline koosloomeline Eesti 10.-12. klass


Toimunud alamsündmused

1Huvilist
Algataja

Tagasi Kooli

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse. Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajaid ja külalisõpetajaid. Infosüsteemiga saad tutvuda siin: https://is.tagasikooli.ee

https://tagasikooli.ee/100e-tundi/registreerimine/
Teematrellid sotsiaalmeedias
#ekülalistund
#tagasikooli