100 e-külalistundi: 090 Ann Runnel

Tagasi Kooli kingib Eestile 2017-18 õppeaastal 100 e-külalistundi. 12 e-külalistundi on pühendatud loodusele ja neis räägime nii looduses seiklemisest, erinevatest liikidest kui loodushoiust.

Kogupereüritus
EST

E-külalistunni teema: Kuidas töötab ringmajandus? 

 Eelkõige 10. - 12. klasside õpilastele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

E-külalistund on 45-minutine koolitund, mille esimesed 15-20 minutit avab teemat külalisõpetaja ja 25-30 minutit toimub tund oma õpetaja juhendamisel. Tunni ülesehitamiseks ja õpilaste aktiivseks kaasamiseks pakume õpetajale meetodid. Igal kuul toimub 10 - 14 e-külalistundi.

E-külalistundide sisu lähtub õpilastele olulistest teemadest. Mais 2017 tõstatasid õpilased sadu küsimusi Eesti ja maailma tuleviku ning tehnoloogiliste arengute kohta. Jaanuari e-külalistundides hakkamegi neile otseülekannetes vastama: Kas Eesti riik eksisteerib veel saja aasta pärast? Kas varsti muutub kooliharidus digitaalseks? Kuna saaks Marsile elama minna? jne

Kuna tunnid kantakse üle Youtube'i otseülekandena, saab neis korraga osaleda mistahes arv õpilasi üle Eesti ja ka väliseesti koolidest. Tundidesse on oodatud kaasa mõtlema ka kõik huvilised, kes enam ei õpi 1.-12. klassis.

 Õpetajad ja õpilased saavad tundidesse registreerida siin

Kõik huvilised saavad tunde jälgida Tagasi Kooli youtube'i kontolt, kuhu tund ilmub ülekande alguses. Tagasi Kooli kanali tellijad saavad otseülekandest teavituse e-kirjana. 

Korraldaja

Tagasi Kooli

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse. Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajaid ja külalisõpetajaid. Infosüsteemiga saad tutvuda siin: https://is.tagasikooli.ee