100 hetke raamatukogus

Jäädvustamist vajab Lähte Ühisraamatukogu eluolu, kõik, mida tehakse raamatukogus 2018. aastal. See on meiepoolne kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

​Lähte Ühisraamatukogu on vabariigi eakaaslane. Lähte Ühisgümnaasiumi õpilastel (koolis on meediaklass) on võimalus fotografeerida raamatukogus lugejaid, tegevusi, sündmusi, neist kildudest kokku panna fotonäitus „100 hetke raamatukogus“, mis valmib veebruaris 2018 ja mida saab Lähte Ühisraamatukogus eksponeerida ning millest saab kokku panna albumi. Näitust saab rändnäitusena viia ka teistesse raamatukogudesse. 
Fotodel on kujutatud inimesed lugemas, suhtlemas, infot hankimas, lapsed mängimas, joonistamas, õpilased rühmatööd tegemas, kirjanikuga kohtumas, uurimistöö jaoks kirjandust valimas, lugejad kontserti nautimas, naabrinaised kudumas – kõik see loob pildi, missugune on raamatukogu tänapäeval, kui vajalik on see koht kogukonna jaoks.

16. okt 2016 – 5. veebr 2017 – raamatukogu eluolu fotografeerimine 6. veebr – 16. veebr – fotode väljavalimine näituseks ja tehniline teostus 19.–21. veebr – fotode raamimine, näituse ettevalmistamine 22. veebr – näituse pidulik avamine 22. veebr – 30. aprill – näitus avatud Lähte Ühisraamatukogus

Kogukonna liikmete aega ja huvi, kvaliteetset fototehnikat, raame fotode jaoks.

Algataja

Heili Tali

Olen Lähte Ühisraamatukogu direktor, raamatukogu asub Lähte Ühisgümnaasiumi algklasside majas ja on tihedalt seotud koolieluga, üle poolte lugejatest on alla 17-aastased.