100 kaunist koolihetke

Tallinna Arte gümnaasiumi rohked tegemised aastal 2018 on seotud meie riigi sünnipäevaga.

Koolis on alates 2018. aasta jaanuarist olnud paljud tegemised seotud just EV100 erinevate koolihetkede kinkimisega: rahvariietenäitus; artelaste sugulaste, hõimlaste ja üldse aastal 1918 alguse saanud inimeste ning tegemistaga seotud raamat „Sündinud vabariigiga ühes“; ajalookuul korraldatud plakatite näitus; algklasside koostatud luulekogumik ning fotokollaažid esimese vabariigi aegsetest inimestest ja hetkedest; uksekaunistused tervitustega Eesti Vabariigile; 23.02 kooliõuel lipu heiskamise ja hümni laulmisega alustatud vabariigi tähistamine.
Sünnipäeval toimusid aktused, ajalooviktoriin, Eesti filmiklassika vaatamised.
Kõik sündmused on fotografeeritud ja osaliselt ka filmitud.

29.01.2018 käivitus ajalookuu, mille raames on toimunud rida näitusi kunsti, ajaloo, käsitöö, kirjanduse ja võõrkeelet vallast 16.02.2018 tähistas Arte Leedu vabariigi 100. sünnipäeva (2017 detsembris tähistasime Soome Vabariigi sünnipäeva) 23.02.2018 algas sünnipäeva tähistamine lipu heiskamisega 7.35 kooli ees ning jätkus erinevate tegevustega 12.00-ni välja Mai 2018 on MÕK-kuu, mille raames kingib Arte koolipere raamatud „Sündinud vabariigiga ühes“; algklassi illustratsioonide ja luuletustega almanahhi November 2018 – Läti 100 tähistamine

Algataja

Tallinna Arte Gümnaasium

Tallinna Arte Gümnaasiumi koolipere on osa Eestist ning teadlike üldpädevuste rakendajatena soovime olla osalised Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast.