100 km paberit Eesti lastele

Trükitööstus on üks Eesti vanemaid tööstusharusid ning Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit soovib vabariigi 100. sünnipäeva puhul kinkida Eesti lasteasutustele tootmises üle jäävaid materjale.

Valmis!
Valmis!

Trükitööstus on üks vanemaid tööstusharusid Eestis – esimene Eesti trükikoda alustas tööd juba 1631. aastal Tartus ehk 387 aastat tagasi! Selle ajaga on vanast ja väärikast tööstusharust kasvanud modernne ekspordile suunatud majandusharu, kus saab tööd üle 3000 inimese ning mille käive on ligi 400 miljonit eurot aastas.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval soovib Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit pöörata pilgu tulevikku ning kinkida meie riigi lastele vahendeid käegakatsutava maailma loomiseks.

Üle Eesti paiknevad 13 trüki- ja pakendiettevõtet (vt kaardilt) teevad oma uksed lahti lasteaedade ning laste huviasutuste esindajatele rahvusvahelisel trükinduse päeval, 17. oktoobril kl 9–12 hommikul, teenindades huvilisi põhimõttel „kuni kaupa jätkub“. Laiali jagatakse ajalehepaberi rullijääke, eripaberi poognaid, kartongi, paberviilmeid, fooliumkilet, metallpurke jm pakendi- ja trükitööstuses ülejäävaid ohutuid ja kasutamata tootmisjääke, millele saavad järele tulla lasteaedade ja laste huviasutuste esindajad.

Laseme laste fantaasial lennata – ehitada neist materjalidest rakette, paate, meisterdada mütse, rütmipille või miks mitte joonistada, kujutada tuleviku Eestit, milles oma osa on jätkuvalt paberil ning vastutustundlikul trüki- ja pakenditööstusel.

See on kink Eesti Vabariigi tuleviku tegijate innustamiseks!

Lähemat infot osalevate ettevõtete ning nende annetatava materjali kohta saab kaardilt, kus on kuvatud kõik osalevad ettevõtted ning nende kingitava materjali detailid: http://etpl.ee/ev100/ 

Algataja

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on loodud 20. märtsil 1996. aastal, kui seitsme trükiettevõtte eestvedamisel asutati Eesti Trükitöösturite Liit. 2018. aastaks oleme kasvanud 39 liikmeni. Liidu tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti trüki- ja pakenditööstuse konkurentsivõime tõstmisele ja liidu liikmete huvide kaitsele, tegevuskeskkonna arendamisele, majandustegevuse edendamisele ja trükialase hariduse kaasajastamisele.