100 maaelu toetamise näidet

Kingitusega „100 maaelu toetamise näidet“ soovib maaeluvõrgustik esile tuua inimesi, kes on Eesti maaelu arengukava toel aidanud meie maaelu edendada.

Meie maaelu on viimase kümne aastaga muutunud. Põldudel kasvatatavad kultuurid on läinud mitmekesisemaks, looduslikel rohumaadel söövad lihaveisekarjad, lautades ja põldudel kasutatakse moodsat tehnikat, talutoidu valik on märgatavalt suurenenud ja aktiivsed maakogukonnad hoiavad maaelu elavana.

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna eesmärk on koguda Eesti maaelu arengukava projekti- ja tegevusnäiteid ning nende kaudu näidata avalikkusele, mida maaelu toetuste abil Eestis on tehtud. Eesti maaelu arengukava eesmärgid on laiad ning meetmete valik suur, kuid meil on hea võimalus koguda näiteid koostöös maaeluvõrgustiku heade partneritega: Eesti Noortalunikud, Eesti Erametsaliit, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Maaparandajate Selts, Eesti Maaturism, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Maaelu Edendamise Sihtasutus, ETNA Eestimaal, O.T.T. liikumine jt.

Iga projekti ja tegevuse taga soovime näidata ka inimest või inimesi, kes on olnud projekti eestvedajaks või tagantutsitajaks. Kindlasti kogume ka nende tsitaate! Aktiivsete inimeste ütlemised on innustavad.

Kogutud 100 maaelu toetamise näidet paneme plakatile ja veebi. Plakatinäituse avamine ja tunnustustüritus on plaanis korraldada 18. septembril 2018. Pärast aga hakkame näitust tervikuna või osade kaupa levitama. Loomulikult saab iga näite esindaja endale ka oma plakati.

100 maaelu toetamise näite seas saab olema nii investeeringu-, arendus-, koolitus- ja koostööprojekte, kuid ka keskkonnameetmete tegevusi või muid tegevusi, mis on saanud Eesti maaelu arengukava raames toetust perioodil 2007–2013 või 2014–2020.

100 maaelu toetamise näidet: www.maainfo.ee/100MAKnaidet

Eesti maaelu arengukava: www.agri.ee/mak

2018. a 12. juuniks ootame maaelu arengukava raames toetust saanud näiteid 2018. a 18. septembril toimub „100 maaelu toetamise näidet“ näituse ja plakatite esmatutvustus 2018 sügis – 2020 lõpuni ja võibolla veelgi kauem saab Põllumajandusuuringute Keskuses maaelu võrgustikutöö osakonnast seda näitust endale tellida

Kirjutage meile inimestest, kes on Eesti maaelu arengukava toetuste abil aidanud kohalikku külaelu ja ettevõtlust edendada, e-posti aadressile seminar@pmk.agri.ee hiljemalt 12. juuniks 2018.

Algataja

Krista Kõiv