100 minutit eesti rahvalalu – kadripäeva laululapsed 2018

Pidu on pühendatud Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale ja kandis nime „100 minutit eesti rahvalaulu”, mille läbiv teema oli „Kalevipoja radadel“.

 

Valmis!
Valmis!

Tallinna Järveotsa lasteaia korraldatud VII lasteaialaste rahvapidu „Kadripäeva laululapsed 2018“ toimus 21. novembril 2018 Tallinna Vene kultuurikeskuses.

Pidu korraldati Vene kultuurikeskuses ja koostööl. Ürituse algataja ning korraldaja on Järveotsa lasteaia muusikaõpetaja Olga Carjova.

Pidu juhtisid Tallinna Järveotsa lasteaia liikumisõpetaja Veronika Orlova Pereemana ja eesti keele õpetaja Monika Märka Kadriemana.

Peol osales kaksteist Tallinna lasteaeda, kokku 240 mudilast: Vikerkaare lasteaed, Tähekese lasteaed, lasteaed Pääsusilm, Meelespea lasteaed, lasteaed Karikakar, Rukkilille lasteaed, Nurmenuku lasteaed, Lindakivi lasteaed, lasteaed Sinilill, Veerise lasteaed, Tammetõru lasteaed, Järveotsa lasteaed. 

Muusikaliste esinemiste kaudu reisiti läbi ajalooliste muistendite mööda Eestimaad, mille käigus sai palju huvitavat teada Kalevipoja ja Eestimaa ajaloo kohta. 

Tallinnas elavatele lastele Eestimaa looduse tutvustamiseks koostas põneva esitluse muusikaõpetaja Olga Carjova.

Reisi ajal tutvustati ja näidati videos Juminda poolsaart, Valaste juga, Alulinna, Toila-Oru parki, Kurtna, Jõhvi, Alatskivi, Peipsi järve, Saadjärve, Jõgeva, Kassinurmet ja Kalevipoja muuseumi. 

Eelkooliealised lapsed laulsid, lugesid kadripäeva luuletusi, mängisid kannelt ja tantsisid kõik ühiselt ja koos eesti  keeles, kuigi osalejate seas olid paljud vene kodukeelega lapsed. Peo käigus saadi rohkem teada oma riigi traditsioonidest ja kommetest. 

Iga esinemine oli lastele hästi selgeks õpetatud, seetõttu suurel laval esineti julgelt ning kõrgel tasemel. Kõik lapsed said suure peo esinemiskogemuse. Saalis valitses kuulajates lapsevanematest ja lastest vahva, soe ja sõbralik õhkkond. 

Soovime Eestile palju rõõmu ja päikest, et Eestimaa lapsed oleksid õnnelikud, terved ja oma tegemistes edukad!

21.11.2018, kell 10.00, Vene kultuurikeskus. Pidu on osa lasteaia integratsiooni projektist „Meie Eestimaa – eesti keele õppimine loovtegevuses“. Meie koostööpartnerid: Vene kultuurikeskus – Direktor Eduard Toman, administraator Irena Valge Tallinna Vikerkaare lasteaed – muusikaõpetaja Tiina Uusmaa. Tallinna Tähekese lasteaed – eesti keele õpetaja Lea Maiberg, muusikaõpetaja Larissa Leiman, õpetaja Jelena Kalinitšenko. Tallinna lasteaed Pääsusilm – muusikaõpetaja Liivi Listra. Tallinna Meelespea lasteaed – muusikaõpetaja Aire Sibbul. Tallinna lasteaed Karikakar – muusikaõpetajad Varje Soon. Tallinna Rukkilille lasteaed- muusikaõpetaja Margarita Kempi, eesti keele õpetaja Maria Kask. Tallinna Nurmenuku lasteaed – muusikaõpetaja Karin Luik. Tallinna Lindakivi lasteaed – muusikaõpetaja Tatjana Timofejeva, muusikaline juht Marina Serova, Irina Fadeeva. Tallinna lasteaed Sinilill – õpetaja Julia Lipodat, muusikaõpetaja Svetlana Antyukhina. Tallinna Veerise lasteaed – muusikaõpetaja Annely Martensoo. Tallinna Tammetõru lasteaed – muusikaõpetaja Galina Karamõševa. Tallinna Järveotsa lasteaed – muusikaõpetaja Olga Carjova.

Algataja

Tallinna Järveotsa Lasteaed