100 noort noortekas!

Kutsume noori osalema EV100 kingituses ja külastama oma kohalikku noortekeskust, millega ühtlasi toome noori rohkem noorsootöösse ning suurendame noorte kaasatust Eesti ühiskonnas.

Veebruarikuus kutsume Kõrgessaare ja Kärdla osavalla noori külastama oma piirkonna noortekeskust. Ühtekokku ootame 100 noort külastama noortekeskust.

Noorsootöö on universaalne meetod noorte kaasamiseks, sealhulgas avastada nende potensiaali ja pakkudes neile võimaluse osaleda rakendades oma andeid. Seeläbi arendame tuleviku ühiskonnaliiget, kes on aktiivne ja soovib panustada oma kogukonda.

Kingituses saavad osaleda kõik Noorsootöö seaduse mõistes noored (7.-26.a) ja täiesti tasuta!

Löö kaasa ja astu läbi Kärdla või Kõrgessaare noortemajast ning registreeri oma külastus Logiraamatus!

Algataja

Hiiumaa Noorsootöö Keskus

Hiiumaa Noorsootöö Keskus on Hiiumaa Vallavalitsuse, Kärdla osavalla hallatav asutus, mis korraldab Kärdla ja Kõrgessaare osavalla noorsootööd, algatab ja viib ellu maakondlikke tegevusi ja on maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedaja.