100 paati Eestile

MTÜ Virumaa Koostöökogu on ellu viimas rahvusvahelist koostööprjekti tähistamaks muuhulgas ka Eesti 100. sünnipäeva. Kingime Eestile 100 heade sünnipäevasoovidega paberlaevukest.

2017–2019 on Virumaa Koostöökogu piirkonnas käimas rahvusvaheline koostööprojekt, mille partnerid on Leader tegevusgrupp Virumaa Koostöökogu (Eesti), Leader tegevusgrupp SEPRA (Soome), Kalanduse tegevusgrupp ESKO (Soome) ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing (Eesti).
Projekti ühine eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine noorte, kalanduse ja veetegevuste teemal - Eesti ja Soome kultuuri ühisosa taasleidmine Sõbralaada traditsiooni elus hoides. Projekti raames toimub kolme aasta vältel 7 noortelaagrit. 2019. aasta viimane kohtumine augustis toimub Eestis Virumaa Koostöökogu piirkonnas ning on pühendatud muuhulgas nii Eesti kui Soome 100. sünnipäeva tähistamisele. Projektis osalevad rannaäärsed alad soovivad ajaloolise Sõbralaada traditsiooni, mille eesmärk ajalooliselt oli ülemerenaabritega kaubandussuhete hoidmine ning on projekti tõlgenduses saanud koostöösuhete, ajalooliste traditsioonide hoidmise ja kultuuripärandi väärtustamise märgilise tähenduse, ellukutsumise käigus teha kingituse Eestile.
Viimase noortelaagri viimane päev on pühendatud kahe koostööpartneri riigi 100. sünnipäevale. Muuhulgas kannab viimane kohtumine põlvkondadevahelise sidususe ideed – EV100 pühendatud kingitus valmib noorte ja nende vanemate käe läbi ühises töötoas, kus meisterdatakse 100 purjekat-paberlaevukest, mis Eesti projektipartnerite ranna-alal heade sünnipäevasoovidega Eestile merele saadetakse.
Koostööprojektil on oma Facebooki lehekülg „Nuoret Seprat – Noored sõbrad“ ning kõiki projekti tegevusi kajastatakse lisaks ka MTÜ Virumaa Koostöökogu veebilehel viko.ee ja Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ veebilehel vrky.ee. Samuti mõlema MTÜ Facebooki lehel.
Projekti elluviimist toetab Leader meede.

Algataja

MTÜ Virumaa Koostöökogu

MTÜ Virumaa Koostöökogu koos Virumaa Rannakalurite Ühinguga on Leader tegevusgrupid Eestimaal Virumaa piirkonnas. Ühes Soome ranna-alade kahe projektipartneriga viime kolme aasta jooksul ellu rahvusvahelist noortele ja kalandusehuvilistele ettevõtjatele suunatud koostööprojekti Nuoret Seprat, mille raames tähistame ka kahe naaberriigi 100. sünnipäeva ja teeme kingituse Eestile.