100 pilli lugu

Seoses EV100 juubeliaastaga annab Rõngus asuv Pillimuuseum välja raamatu, mis tutvustab 100 eestlaste jaoks olulist pilli. Hobimuusikute kooskäimiseks luuakse Rõngu Priitahtlike Pillimeeste Punt.

Muusika on eestlastel veres, laulmine ja pillimäng on saatnud meie argi- ja pidupäevi juba aegade algusest peale. Pillimuuseumile kohaselt huvitavad meid eeskätt pillid ning nende juurde kuuluvad lood: meistrid, omanikud, mängijad, esinemised, reisid, ellujäämised, taastamised, naljad, naerud, nutud jne.
Projekti "100 pilli lugu" raames tehakse üleskutse "Iga pill räägib loo", millega kogutakse erinevate pillide kohta põnevaid fotosid, lugusid, juhtumisi ja muud infot. Materjalide seast valitakse välja 100 pilli ja lugu, mis koondatakse raamatusse.
Väljavalitud ja ka kõik ülejäänud materjalid, mis üleskutse raames meieni jõuavad, talletatakse Pillimuuseumi arhiivis. Pillimuuseumil on õigus kõiki meile edastatud teemakohaseid materjale antud projekti raames kasutada ning avaldada (raamatu koostamine, väljaandmine ja esitlemine, reklaam jne).
Olgu tegemist esimese kitarri, vana klaveri, päevi näinud suupilli, vanaisa viiuli, sõjas käinud lõõtspilli või mistahes muu instrumendiga, igal pillil on oma lugu. Oleme tänulikud, kui jagate oma olulisi pille ja nende hetki ka meie ning kogu Eestiga! Infot ning ka vihjeid põnevate instrumentide kohta ootame ametlikult 15. märtsiks 2018, aga ka edaspidi aadressil pillimuuseum@gmail.com või telefonil 56619805 (Anti Mehine).
Lisaks pillide raamatusse panekule soovib Pillimuuseum neid rohkem ka elama ja mängima panna! Selle tarvis luuakse ja käivitatakse suvel 2018 Rõngu Priitahtlike Pillimeeste Punt (edaspidi Rõngu PPP), mis annab võimaluse koos käia kogukondlikult ja perekondlikult, üksi ja kaksi, olenemata vanusest ja muusikalisest taustast. Projekti raames soetatakse 10 uut ukulelet. Mängima on oodatud kõik huvilised, ka oma pillidega.
Lisaks eelpool mainitule paigaldatakse käesoleva projekti ning Teeme Ära 2018 raames Pillimuuseumi ette valgustatud reklaamtahvel.

Mai 2018 - Reklaamtahvli valmistamine ja paigaldamine. Mai 2018 – oktoober 2018 - Raamatumaterjalide toimetamine, kujundus, küljendus, trükk. Juuni-september 2018 - Rõngu Priitahtlike Pillimeeste Pun Pillide soetamine, pillitundide läbiviimine. November 2018 Raamatu esitluskontsert.

Eeskätt ootame kõigilt põnevaid materjale teile oluliste pillide kohta! Samuti võib pakkuda rahalist toetust projekti läbiviimiseks.

Algataja

Triin Arak