100 Põlva vaadet

Jäädvustada Põlva Kooli (loodus)fotoringi ja humanitaarklassi õpilaste nägemus Põlva linnast 100-l fotol.

Fotoprojekti tulemiks saab 100-st fotost koosnev näitus ja e-portfoolio, millel on kujutatud Põlva Kooli (loodus)fotoringi ja humanitaarklassi nägemus Põlvast Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval. Projekti üheks eesmärgiks on teada saada, millisena näevad tänased noored oma kodulinna. Lisaks annab see võimaluse talletada tänaste noorte nägemus neile endile ja ka tulevastele põlvedele, et oleks võimalik vaadata tagasi, et milline oli Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeval ja samal ajal nende noorte piltnike nooruspõlves. 100 pilti valitakse välja žürii poolt ja võitjaks on sünnipäevalaps, Eesti Vabariik

September-detsember: piltide tegemine Detsember: piltide koondamine Jaanuar: veebigalerii loomine ja füüsilise näituse ettevalmistamine Veebruar: veebigalerii ja füüsilise näituse avamine

Algataja

Karl Tammiste

Töötan Põlva Koolis loodusainete õpetajana ning juhendan samas koolis fotograafia huviringi.