#100 ROBOOTIKATUNDI PÄRNU ÕPILASTELE​

14.02.2018 viiakse Pärnu koolides läbi 100 robootikatundi. Projekti märksõnaks on #EV100 ning sellega soovitakse kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Kutsume kõiki kaasa lööma!

14.02.2018 viiakse Pärnu linna koolides läbi 100 robootika-ainetundi. Projektiga soovitakse EV100 sünnipäeva puhul tähelepanu pöörata Eesti kui e-riigi kuvandile ning kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Projekti algatajateks on Pärnu linna haridustehnoloogide aineühendus ja projekt viiakse ellu koostöös Pärnu linnaga. Projekti eesmärgiks on mõtestada ja tähtsustada muutunud õpikäsitust, arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning luua eeldused kaasaegse hariduse võimaluste paremaks kasutamiseks igapäevases õppeprotsessis. Projekti käigus tutvuvad õpilased ja õpetajad robootika ja programmeerimise abil tekkinud uute õppimisvõimalustega. Õpetajad omandavad kogemuse haridusrobotite kasutamiseks ainetundides. Projektis osalemine annab koolidele hea võimaluse õppeainete lõimimiseks, erinevate aineõpetajate koostöö süvendamiseks ning õpilastes tehnikahuvi äratamiseks. Robootikatunde korraldatakse Pärnu linna koolide õpilastele, lõimituna igapäevastesse ainetundidesse. Robootikapäevale eelnevalt, 05. veebruaril, toimub haridusrobootika õppepäev aineõpetajatele (osalejate arv 70 õpetajat). 12. veebruaril korraldatakse erinevate robootikavahendite demopäev haridustehnoloogidele, informaatikaõpetajatele, aineõpetajatele (osalejate arv 50 õpetajat). Tundide läbiviimiseks vajalikud seadmed laenutatakse koolidele koostööpartnerite HITSA ja INSPLAY poolt. Munitsipaalüldhariduskool, kes osaleb projektis saab Pärnu linnalt projekti eduka läbimise korral kingituseks robootikaseadmete stardikomplekti väärtusega 300€.
Projekti juhib Diana Veskimägi, kes on Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog, Pärnu Linna haridustehnoloogide aineühenduse juht ning Eesti Haridustehnoloogide Liidu juhatuse liige.
Rohkem infot projekti kohta https://parnudigipoore.weebly.com

05.02.2018 Ülelinnaline matemaatika-robootika ja kunsti-robootika õppepäev aineõpetajatele. TLÜ doktorant ja täiskasvanute õpperobootika koolitaja Janika Leoste viib läbi näidistunnid 7 erineva robootilise platvormiga. Õpetajad saavad tunnikavad ja lahendavad rühmades ülesandeid. Matemaatika-robootika tunnikavad on järgmisetele robotitele: LEGO EV3 , LEGO WeD0 2.0, mBot, Dash ja Edison. Kunstitund viiakse läbi Ozoboti ja BeeBoti robotitega. 12.02.2018 Haridusrobotite demopäev koolide huvilistele 14.02.2018 Projektipäev koolides “#100 robootikatundi Pärnu õpilastele”.

Kutsume ka kõikide teiste omavalitsuste koole üles projektis kaasa lööma!

Algataja

Pärnu Linna haridustehnoloogide aineühendus ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond

Aineühendus on varasemalt koostöös läbi viinud Pärnu linna koolide koostööprojekti “Pärnu linna digipööre” 2015/2016 ja “Pärnu linna e-Õppepäev” 2016/2017 õppeaastal.