100 rõõmsat lapse silmapaari aastas

EV100 – täisväärtuslikuks ühiskonnaks muutuja, kus kasvab perekond, terveneb elanikkond, paraneb majandus ja inimestel väheneb vajadus otsida endale ja oma perele paremaid võimalusi mujalt maailmast.

26.11.2016 loodud Eesti Kärgperede Liit soovib EV100 raames teadvustada oma tegevuste kaudu kärgpere eeliseid ja probleeme Eestis ning väljaspool. Lisaks laiemale ringile probleemidele lahenduste leidmise kõrval soovib kärgperede liit pakkuda oma sihtrühmale ehk siis lastele ja lapsevanematele tervislike eluviiside, vaba aja sisustamise, loovuse arendamise, silmaringi laiendamise, individuaalse hariduse ja täiendõppe ning juriidilise kaitse ja/või konsultatsioonivõimaluste leidmist, mille tulemusena saab ühiskond juurde vähemalt 100 rõõmsat lapse silmapaari aastas, millele lisandub suur hulk nende kaasleibkondlaste omi.
2010. aastast on kasutusel mõiste kärgpere – pere, kus on sinu-minu-meie lapsed. Tööd on teha kõvasti, sest lisaks saab kärgpereks lugeda leibkonda, kuhu kuuluvad abielus või vabaabielus olevate partnerite eelnevatest kooseludest kaasa toodud pereliikmed. Laiemalt väljendudes kehtib kärgpere väljend peremudeli kohta, kuhu kuuluvad liikmed eri põlvkondadest, kuna kärgperede koosseisu tuleb koos laste ja nende vanematega lugeda ühise katuse all elavad vanavanemad, mõnel juhul isegi vaarvanemad. Nii et kärgpere võib koosneda 2–4, mõne eriti pikaealise näite korral isegi 5 põlvkonnast.
Loome laiahaardeliste ja ka individuaalsete probleemide käsitlemise ja järkjärgulise lahendamise kaudu täisväärtuslikuma, jätkusuutlikuma, särasilmsema ja õiglust arvestava põlvkonna. Põlvkonna, kus on hüppeliselt vähenenud rasked lahutused, vanemate omavahelised jokk- või ebajokk-ärategemised (on ju õigus ja õiglus sageli teineteisest Linnutee kaugusel), keeruline kärgpereks kokkukasvamine, järeltuleva põlvega mis tahes eesmärgil manipuleerimised, ärakasutamised ja väljapressimised. Ehk hakatakse siis julgema uuesti perekondi luua, teadlikult ja planeeritumalt isaks ja emaks saama.
Meie trump on eri põlvkondade elu-, haridus- ja harituskogemus. Tulemuseks on ühiskonnale lisandunud vähemalt 100 rõõmsat lapse silmapaari aastas.

1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018 1. jaanuar 2019 – ...

Vajame vahendeid reklaamiks meediapildis (videoklippide, kroonikate ja trükiste tootmiseks), huvikaitse- ja nõustamis-koolitustegevusteks, kontori- ja transpordikulude ning tööjõukulutuste katmiseks.

Algataja

Kärgperede Liit

26.10.2016 loodud MTÜ Kärgperede Liit on ellu kutsutud peresi liitvate ühingute ja liitude mittedubleerivaks organisatsiooniks, mis samas ei kavatse nendest end ka isoleerida, vaid vastupidi – Kärgperede Liit on alati valmis koostööd tegema kõikide perede- ja lastega ning inimestega üldse tegelevate organisatsioonidega, olenemata nende asukohast. Kärgperede Liit on nõuks võtnud teravdatud fookuse alla võtta just sellise peremudeli, nagu kärgpere.