100 sekundit kaerajaani

Kogu kool on kaasatud kaerajaani õppimisse ja tantsimisse. Valmivad 100-sekundilised õppevideod, mida õpetajad saavad kasutada tunnis siis, kui lapsed on väsinud ja vajavad aktiivset vahepala.

Soovime enda kooliga teha Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse ning oleme kokku pannud projekti "100 sekundit kaerajaani". Projekti raames õpetatakse igale klassile selgeks kaerajaani baassammud, mille peale iga klass loob 100-sekundilise oma versiooni kaerajaanist. Projekti tulemusel valmivad 100-sekundilised õppevideod, mida õpetajad saavad kasutada tunnis siis, kui lapsed on väsinud ja vajavad aktiivset vahepala. Igale klassile jääb mälestuseks video oma kaerajaanist. Valmib terviklik ja korralikult monteeritud ca 15-minutiline filmike kaerajaani tantsivast Rahumäe koolist, peaosas 6.a ja c rahvatantsurühm, filmib ja monteerib kooli vilistlane Merili Laur.

Algataja

Tallinna Rahumäe Põhikool

Tallinna Rahumäe Põhikool on suurte traditsioonidega kool, kus on õppetöö kõrval olulise tähtsusega huviringid ja paljud ülekoolilised sündmused. Kaunite kunstide tundides õpitu rikastab koolielu, muutes sündmused omanäolisemaks ja loomingulisemaks.