"100 silmapaari avastavad Eestit!"

Meie projektikobar, mille raames avastame koos laste ja laste peredega Eestimaad, uurime Eestiga seotud märksõnu, leiame ühised väärtuseid ning loome enda Eesti loo EV100 puhul.

Meie kingituse eesmärk on anda Eestile ühe väikese kogukonna nägemus sellest, mis meile on väga oluline oma kodu ja Eesti riigi juures. Oleme Luunja valla lasteaed, mis asub Lohkva külas. Me oleme õnnelikud, et saame jätkata oma armsas koduvallas tegutsemist ja seetõttu soovimegi näidata kuivõrd oluline on meile meie Eestimaa ja koduvald. Tegemist on Lohkva Lasteaia loodud projektikobaraga (erinevate väiksemate projektide kogumiga), mille eesmärgiks on avastada Eesti ja koduvalla erinevaid tahke. Kogu õppeaasta jooksul (september 2017 - juuni 2018) toimub mitmeid erinevaid projekte, mis keskenduvad Eesti ja meie koduvalla loodusele, Eesti ja koduvalla ajaloole, Eesti tugevustele nagu näiteks tehnoloogia kasutamine, Eesti kultuurile (muusika, kirjandus teater jne) ja paljudele teistele märksõnadele. Projektikobar on sisult pidevas muutumises ja täienemises, mida suunab laste ja õpetajate huvi. Kaasame oma projektikobara tegevustesse kohalikku kogukonda laste perede ja Lohkva Külaseltsi kaudu ning soovime kaasata meie tegevusse ka välispartnereid eTwinningu ja Erasmus+ projektide kaudu. Projektide toimumiskohad on Lohkva Lasteaias. Oma tegevustest anname ülevaate Lohkva Lasteaia kodulehel oleva Loov Lohkva blogis https://loovlohkva.wordpress.com/ ning Lohkva Lasteaia Facebooki lehel. Meie kingitusel on kaks tahku. Üks tahk on aktiivsed koostöötegevused lastele ja kogukonnale, teine on kogu projekti kokkuvõttev video, mis talletab meie tegevused tulevastele põlvedele.

September 2017 - Detsember 2017 - EV 100 logo moodustamine lastest ja õpetjatest; - Projektiteemade kaardistamine rühmades; - Video "Mida mina tean Eestist ja mida tahan teada Eestist" loomine lastega. - 25.-29.09 - Rukkileivanädala projekt; - RoboLo (tehnoloogia ja robootikateemaline projekt) - eTwinningu projekti alustamine Taani partneriga. - 12.10 - RoboLo projektitegevus - Codeweek üritus koos vanematega. - Lastega Rahvusvahelisel robootikavõistlusel WonderLeag osalemine interneti vahendusel. - Okt -Nov - Loodusteemalised projektid rühmades Edasised tegevused lisanduvad laste huvidest lähtuvalt.

Abi või toetus vajame tõenäoliselt erinevate avastusretkede teostamiseks transpordi osas. See võimaldaks meil valida veel rohkem erinevaid kohti ja teemasid, mida lapsed sooviksid uurida.

Algataja

Lohkva Lasteaed

Lohkva Lasteaed on Luunja valla lasteaed, mis asub Lohkva külas. Peame oluliseks laste arengu toetamist läbi J. Käisi üldõpetuse põhimõte, mille tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. Lohkva Lasteaia meeskond näeb oma tegevust kui puu kasvatamist. Lasteaia töötajad,  keskkond ja lapse pere on  puu juured. Juurtest võrsub tugeva tüvega puu - laps. Lohkva Lasteaia puul on kolm toekat oksa -  LOOMINGULISUS, INNOVAATILISUS, KESKKONNATEDLIKUS.