100 sõna lapsesuust

Perekond on rahva püsimise alus ning iga laps ja lapse öeldud sõna on kingitus. Oma kingitusega väärtustame peresid ja lapsi ning koostöös valmib midagi lustakat ja toredat.

 

Libatse raamatukogu ja Libatse Lasteaed-algkool kingivad 100 mudilaste öeldud sõna. Need on sõnad, mida muidu olemas ei olekski, kui lapsesuu neid nii öelnud ei oleks.
Kui laps hakkab kõnelema, siis ei kostu paljud sõnad selliselt nagu neid tegelikult öeldakse. Lapse keel ja kõne arenevad aegamisi ja igal lapsel kujuneb see omamoodi. Selle vastu, kuidas me mudilasena rääkisime, tunneme huvi kõik. Lapsena räägitud sõnad pakuvad nalja ja ka omajagu põnevust, sest ühesuguse tähendusega sõnad võivad kostuda lapsesuust hoopis erinevalt. Kingitus "100 sõna lapsesuust" sisaldab nalja, naeru ja armsaid nostalgiahetki ning ergutab laste ja vanemate vahelist suhtlust ning ühist aja veetmist. Sõnade joonistamine arendab lastes loovust ja käelist osavust ning tekitab lastes ja ka vanemas huvi teha midagi koos. Kokku kogutakse 100 lapsesuuga öeldud sõna, mille kirjutavad-joonistavad Libatse Lasteaed-algkooli õpilased paberile. Tehtud töödest avatakse raamatukogus näitus ja koostatakse veebiraamat.

Valminud veebiraamatut näeb aadressil: https://issuu.com/libatse/docs/100_s_na_lapsesuust__

 

Ajagraafik Jaanuar: sõnade kogumine Veebruar – aprill: lapsed joonistavad sõnad paberile Mai: koostatakse tehtud töödest veebiraamat Juuni - oktoober: raamatukogus näitus

Algataja

Libatse raamatukogu