100 tasuta seksuaalhariduslikku loengut Eesti noortele

Eesti Vabariigi 100-ndal aastal viime läbi 100 seksuaalhariduslikku loengut noortele vanuses 13-17 aastat.

Valmis!
Valmis!

Kingitus on laiemalt suunatud noorte turvalise seksuaalse arengu toetamisele, sh soovimatute raseduste, seksuaalsel teel levivate haiguste, lähisuhtevägivalla, ebavõrdsuse  ja neist tulenevate sotsiaalsete probleemide ennetusele. Kingituse sihtrühmaks on kooliõpilased vanuses 13–17 a (6–10.klass). Kingituse peamisteks tegevusteks on aktiivmeetodeil läbiviidud seksuaaltervisealased loengud kooliõpilastele. Noorte nõustamiskeskuste poolt pakutavad interaktiivsed loengud käsitlevad tundlikke või keerulisi teemasid, mida sageli koolis ei käsitleta, pakkudes sel moel tõhusat lisa koolis läbiviidavale seksuaalharidusele ning soodustades noorte pöördumist vajadusel isikliku nõu ja abi järele.

Koolid saavad tellida 100seksuaalharidusloengut nii eesti kui vene keeles ajavahemikus 01.09.2018 kuni 31.12.2018.

Algataja

Eesti Seksuaaltervise Liit

Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. Meie eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. Tegutseme selle nimel ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Seisame hea selle eest, et kõigile oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.