100 teraviljapeenart

Kingitusena rajatakse 100 peenart kaheksa kodumaise tera- ja kaunviljasordiga, mis õpetab nii külvajaid kui külalisi tundma erinevaid põllukultuure ning mõistma, kuidas tuleb toit meie lauale.

Agronoom Heino Laiapea algatus kasvatada kodumaiseid tera- ja kaunviljasorte peenardel.

Koostööpartnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Äripäeva põllumajandusportaal pollumajandus.ee.

Teravili on Eestis oluline põllukultuur ja toiduaine. Paraku ei tee paljud inimesed vahet kaeral, odral, nisul ja rukkil. Et tutvustada teraviljaliike ja Eestis aretatud sorte, on kavas 2017. aasta kevadel rajada 100 teraviljapeenart Jõgeval aretatud sortidega. Soovime, et meie riigi 100. aastapäeval Eesti rahvas tunneks paremini meil kasvatatavaid põllukultuure ja mõistaks kodumaise põllumajanduse tähtsust riigi majanduses, kaitsevõimes ning iseseisvuse säilimisel. Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) sordiaretajad on valinud teraviljapeenral kasvatamiseks sordid: oder „Maali“ ja „Anni“, kaer „Kalle“, suvinisu „Voore“ ja „Hiie“, põldhernes „Kirke“ ja „Mehis“ ning põlduba „Jõgeva“.

ETKI töötajad on pakendanud 100 komplekti seemneid. Iga seemnepakiga on kaasas sordikirjeldus, sordinimega plastlipikud peenarde tähistamiseks ning kasvatamise juhend. Ühe sordi seeme on arvestatud ühele ruutmeetrile. Külvata võib ka väiksemale pinnale. Külvajate registreerimine: Heino Laiapea, e-post: heinoprei@gmail.com

14. märtsiks 100 külvajat nimekirjas, registreerimine seega lõppenud. Lisainfo https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/

8. oktoobril kell 12 avatakse Urvastes 100 teraviljapeenra näitus. Seitsmele stendile on mahtunud üle 50 foto seemnete jagamisest, külvist, viljade kasvamisest ja koristusest, lisatud on selgitavad tekstid ja kommentaarid. Näitusel on avaldatud osalejate nimekiri ja lugeda on viie teravilja ning kolme kaunviljasordi  põhjalikud iseloomustused.
Urvaste Külade Seltsi eestvedamisel valminud näituse kujundas kunstnik Epp Margna. „100 teraviljapeenart“ on kantud ka EV100 kingituste nimekirja.
Rändnäitus sobib hästi koolidele ja lasteaedadele loodusainete õpetamisel.

7. veebruar: algatuse avalikustamine. Veebruar: seemnete valik ja pakendamine. Info levitamine, soovijate registreerimine. Märts: jätkub soovijate registreerimine, algatuse kajastamine. Seemnete jagamine piirkonniti. Aprill: jätkub seemnete jagamine Ettevalmistus külviks ja võimalusel külv. Mai: 100 teraviljapeenart on rajatud. Mai juuni, juuli, august: teraviljapeenra hooldamine, vaatlused, külastajatele tutvustus. August, september: saagi koristus (seemnete kogumine järgmise aasta külviks). Oktoober: viljavihkude ja terade näitused, 100 teraviljapeenra lõikuspidu. Kogu aasta: tera ja kaunvijlasortide tundmaõppimine, teraviljapeenra näitamine kodumaa rahvale ja väliskülalistele. Need lasteaiad ja koolid, kus pole oma peenart külvatud, tutvuvad teiste rajatud aedadega. Peenralugude ja fotode saatmine aadressil https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/ Fotonäituse 100 teraviljapeenart koostamine september 2017 – veebruar 2018 Raamatu „100 teraviljapeenart“ koostamine ja kirjastamine september 2017 – september 2018

Head ilma, jõudu külvajatele ja rõõmu rahvale.

Algataja

Heino Laiapea

Seotud sündmused


Toimunud sündmused

Kaasalööjad
Kasutaja Teele Sikka pilt
Teele Sikka
Kasutaja Karl-Mattias Moor pilt
Karl-Mattias Moor