100 teraviljapeenart

Kingitusena rajati 100 peenart 8 kodumaise tera- ja kaunviljasordiga, mis õpetas nii külvajaid kui külalisi tundma erinevaid põllukultuure ning mõistma, kuidas tuleb toit meie lauale.

Valmis!
Valmis!

Kingitus „100 teraviljapeenart“ on agronoom Heino Laiapea algatus kasvatada kodumaiseid tera- ja kaunviljasorte peenardel.

Kingituse koostööpartnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Äripäeva põllumajandusportaal pollumajandus.ee.

Teravili on Eestis oluline põllukultuur ja toiduaine. Paraku ei tee paljud inimesed vahet kaeral, odral, nisul ja rukkil. Et tutvustada teraviljaliike ja Eestis aretatud sorte, on kavas 2017. aasta kevadel rajada 100 teraviljapeenart Jõgeval aretatud sortidega. Soovime, et meie riigi 100. aastapäeval Eesti rahvas tunneks paremini meil kasvatatavaid põllukultuure ja mõistaks kodumaise põllumajanduse tähtsust riigi majanduses, kaitsevõimes ning iseseisvuse säilimisel. Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) sordiaretajad on valinud teraviljapeenral kasvatamiseks sordid: oder „Maali“ ja „Anni“, kaer „Kalle“, suvinisu „Voore“ ja „Hiie“, põldhernes „Kirke“ ja „Mehis“ ning põlduba „Jõgeva“.

ETKI töötajad on pakendanud 100 komplekti seemneid. Iga seemnepakiga on kaasas sordikirjeldus, sordinimega plastlipikud peenarde tähistamiseks ning kasvatamise juhend. Ühe sordi seeme on arvestatud ühele ruutmeetrile. Külvata võib ka väiksemale pinnale. Külvajate registreerimine: Heino Laiapea, e-post: heinoprei@gmail.com

Algatuse Facebooki leht: https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/

Rändnäitus sobis hästi koolidele ja lasteaedadele loodusainete õpetamisel.

7. veebruar: algatuse avalikustamine. Veebruar: seemnete valik ja pakendamine. Info levitamine, soovijate registreerimine. Märts: jätkub soovijate registreerimine, algatuse kajastamine. Seemnete jagamine piirkonniti. Aprill: jätkub seemnete jagamine Ettevalmistus külviks ja võimalusel külv. Mai: 100 teraviljapeenart on rajatud. Mai juuni, juuli, august: teraviljapeenra hooldamine, vaatlused, külastajatele tutvustus. August, september: saagi koristus (seemnete kogumine järgmise aasta külviks). Oktoober: viljavihkude ja terade näitused, 100 teraviljapeenra lõikuspidu. Kogu aasta: tera ja kaunvijlasortide tundmaõppimine, teraviljapeenra näitamine kodumaa rahvale ja väliskülalistele. Need lasteaiad ja koolid, kus pole oma peenart külvatud, tutvuvad teiste rajatud aedadega. Peenralugude ja fotode saatmine aadressil https://www.facebook.com/100teraviljapeenart/ Fotonäituse 100 teraviljapeenart koostamine september 2017 – veebruar 2018 Raamatu „100 teraviljapeenart“ koostamine ja kirjastamine september 2017 – september 2018

Head ilma, jõudu külvajatele ja rõõmu rahvale.

Keda kiita leiva eest?

 

Kahel aastal rajasid vabatahtlikud 200 teraviljapeenart kingituseks endale ja Eestile. Teraviljapeenardest valmis näitus, mis on koolides kasutusel õppevahendina.

 

Suur tänu kõigepealt peenrategijatele, kes külvist lõikuseni kogusid tarkuseterakesi ning jagasid neid külastajatele.

 

Tänu Eesti Taimekasvatuse Instituudi sordiaretajatele eesotsas Ilmar Tammega, kes valisid sordid, pakendasid ja jagasid seemned ning andsid soovitused kasvatamiseks.

 

100 teraviljapeenra näitust poleks sündinud, kui Airi Hallik-Konnula ja Urvaste Külade Selts poleks leidnud kunstnik Epp Margnat, kes kujundas lastesõbraliku ja hariva näituse, ja trükibürood Adexpert (tegevjuht Margita Kipasto), kus trükiti nägus näitus. Näitus valmis väga lühikese ajaga.

 

Nii kunstnik kui trükikoda tegid oma tööd rõõmuga. Aitäh!

 

Äripäeva põllumajandus.ee toimetaja Meelika Sander-Sõrmus avaldas selgesõnalise üleskutse ja edaspidi kirjeldusi peenrategemise käigust.

http://www.pollumajandus.ee/uudised/2018/02/23/kingitus-eestile-100-teraviljapeenart-andsid-mitu-saaki

 

EV100 kingituste lehel aitas infot jagada EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna konsultant Mari Valgepea.

 

Projekt „100 teraviljapeenart“ oli meedias üks enimkajastatud EV 100 kingitusest. Nii teles, raadios, suuremates kui ka väiksemates ajalehtedes oli ajakirjanikud asjatundlikud infovahendajad. Projekti juhtivaks meediapartneriks oli Äripäeva põllumajanduse teemaveeb www.pollumajandus.ee.

 

Asjatundlikud infovahendajad olid Kaja Kärner Vikerraadio saates „Aiatark“, Madis Ligi Kuku Raadio „Maatunnis“, Madli Leikop haridusportaalis koolielu.ee, Ingrid Sembach-Hõbemägi Kanal 2 saates „Aedniku ABC“, Riina Martinson ajalehes Maa Elu, Annika Poldre Õpetajate Lehes ja mitme maakonnalehe ajakirjanikud. Aitäh teile!

 

Ühtlasi andis algatus „100 teraviljapeenart“ häid kogemusi, kuidas kiiresti meedia kaudu viia sõnum sihtgrupini.

 

Eriline tänu maaülikoolile, maaeluministeeriumile ja põllumajandusuuringute keskusele, kes pidasid oluliseks tellida endale püsivaks väljapanekuks „100 teraviljapeenra“ näitused. Näituse oma valla koolidele tellisid ka endine Helme vald (vallavanem Tarmo Tamm). Kaks näitust tellisid abivallavanem Ene Saare erttepanekul Viljandi valla volikogu liikmed. Sama on jätkuvalt võimalik teha ka teiste omavalitsuste volikogude liikmetel.

 

Tänan ka haridus- ja teadusministrit Mailis Repsi, kes võttis vastu seemned oma perele teraviljapeenra külviks. Tänan riigikogu maaelukomisjoni esimeest Aivar Kokka, kes lubas näituse ka tulevaste maaelukomisjonide tarbeks tellida.

 

Tänu Eesti Rukki Seltsi presidendile Vahur Kukele, kes leidis 100 rukkipõllu kõrval tähelepanu ka väikestele teraviljapeenardele. Tänu seitsmele muuseumile, kes võtsid vaevaks oma külaliste jaoks külvata teraviljapeenrad. Tänu koolide ja lasteaedade õpetajatele, kes juhendasid peenrategemist ja tutvustasid näitust õpilastele. Tänan neid ürituste korraldajaid, kes soovisid eksponeerida peenranäitust.

 

Tänu kõigile, kellele meeldisid peenrad!

Elagu Eesti sordiaretajad!

 

Heino Laiapea
Algatuse „100 teraviljapeenart“ eestvedaja

Algataja

Heino Laiapea


Toimunud sündmused

Kaasalööjad
Kasutaja Teele Sikka pilt
Teele Sikka
Kasutaja Karl-Mattias Moor pilt
Karl-Mattias Moor