1000 elustamis- ja esmaabikoolituse "Sinu käed päästavad elu" läbinud inimest

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kingib Eesti Vabariigile 100. juubeli puhul 1000 elustamiskoolituse läbinud inimest, et tõsta elanikkonna teadlikkust esmaabi andmises ja õpetada elustamisvõtteid.

Valmis!
Valmis!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kingib Eesti Vabariigile 100. juubeli puhul 1000 elustamis- ja esmaabikoolituse "Sinu käed päästavad elu" läbinud inimest, et tõsta elanikkonna teadlikkust esmaabi andmises ja õpetada elustamisvõtteid. Juubeliaasta vältel ootab kõrgkool koolitatavaid endale külla või läheb ise koolitatavate juurde erinevatesse lasteaedadesse, koolidesse jt asutustesse.

Esmaabi- ja elustamisõppest huvitatud inimesi. Registreeri end koolitusele: http://ttk.ee/et/registreerimine-avalikkusele-suunatud-tegevusele

Algataja

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.

Kaasalööjad
Kasutaja Katrin Linask pilt
Katrin Linask