100,9 lugu

Lähisuhtevägivalla teemaga seotut ei ole seni kogutud ja korjatud. Tegelikult on see probleem meie ühiskonnas olnud 100 aastat ja kauemgi. Kogutud lugudest nähtub läbi ajaloo teema lahendamine

100,9 kingitust Viimasel ajal kõlab tihti lausa käsklus, et tee kingitus Eesti Vabariigi 100-ks sünnipäevaks või siis lausa küsitakse, et mida sina kingid Eestile? Eestlane on ikka käsu- ja kampaaniausku inimene. Ei jää ka MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus pealtvaatajaks ning teiste kingituste kiibitsejaks. Oleme valmis koguma kokku 100,9 lugu lähisuhtevägivallast. Eestis on see teema avalikkuse ees juba 14 aastat. Viimasel ajal räägitakse meedias nii probleemi sisust kui ka rahast selle ümber. Kõigele, mis väärib paberile panemist on meie kingikarbis koht. Loo pikkus ja stiil ei ole oluline. Pikad ballaadid ja lühikesed haikud, jutustused ja mõistujutud on oodatud. Loo audentsust me ei kontrolli ja nimesid ei avalda. Soolisi ja vanuselisi piiranguid me ei kehtesta. Teada ju on, et 10% lähisuhtevägivalla all kannatajatest on mehisema poole esindajad. Oodatud on kirjutised lähisuhtevägivalla arengust Eestis läbi 100 aasta. Kas tõesti nõukogude ajal ei olnud seda probleemi? Täna veel on neid inimesi, kes teavad kuidas siis keerulisi olukordi lahendati või ei lahendatud? Mis nende lugudega edasi saab? Lubame, et eelkõige korjame kokku ja säilitame ja kui jõudu ja võimalusi on, siis saab neist mingi tervik, mis näitab Eesti inimese liikumist inimõigusi austava riigi suunas. Igal juhul säilitame vastavalt kokkuleppele igaühe privaatsuse ja anonüümsuse. Miks 100,9 lugu? 2018.aastal saab Eesti 100 aastaseks ja mtü Pärnu Naiste Tugikeskus 9 aastaseks. On ju meiegi tegevus osa Eesti ajaloost. Nii lihtne see ongi. e-mail: naistevarjupaik@gmail.com juriidiline postiaadress: Vahe 23-6, Pärnu 80031 info tel. 5398 1620 või 5365 0260

esimene kokkuvõte 1.jaanuar 2018, teine vaheetapp 24.02.2018, kolmas vaheetapp 31.12.2018

Info jagamist, inimeste julgustamist oma loo kirjutamisel ja saatmisel

Algataja

Margo Orupõld

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus on asutatud 2009.aastal. Meie tugikeskusesse on koondatud turvalisust ja toimetulekut tagavad teenused. Meie eesmärgiks on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil välja tulla vägivallaringist. Mtü Pärnu Naiste Tugikeskus on ellu kutsutud lähisuhte vägivalla all kannatavate naiste abistamiseks vägivalla ringist välja astumiseks ja vägivallatu elu alustamiseks , kus austatakse naise iseseisva otsustamise õigust, turvatunnet ja majanduslikku sõltumatust. www.naistevarjupaik.ee FB-s: Pärnu naiste tugikeskus.