70 aastat märtsiküüditamisest: küüditatud laste lood

2019. aastal möödub 70 aastat märtsiküüditamisest, mis mõjutas väga paljusid eesti peresid. Kuigi traagiline, on see sündmus Eesti 100-aastases ajaloos oluline meeles pidada.

Uurimusliku näituseprojekti eesmärgiks on talletada 1949. aastal lastena küüditatud eestlaste mälestused pikast teekonnast Siberisse, lapse- ja koolipõlvest Nõukogude külakeskkonnas ja Eesti-igatsusest. Seni ei ole laste mälestustele kuigi palju tähelepanu pööratud, kuid kunagised Siberisse küüditatud lapsed ja teisemelised on nüüd vanuses 70+ ehk on viimane aeg mälestuste kogumiseks otseallikast.

Tegemist on kolmeaastase projektiga (2017-2019), mis koosneb kolmest osast: 1) intervjuud kunagiste Siberi laste ja teismelistega, 2) välitööd Krasnojarski krais (2017–2018), 3) näitus, mis valmib 2019. aasta märtsiks.

Projekti viib läbi MTÜ Kolmas Joon, tiimis on antropoloog Marika Alver ja kunstnikud Ave Taavet, Katarina Meister, Eva Sepping, Liina Lepik, Kalle Keskrand, Anne Kaljas, Piret Meos, Liis Juuse, fotograafid Johanna Rannula, Triin Kerge ning Eesti Mälu Instituudist Külli Jaakon.

Algataja

MTÜ Kolmas Joon