Ääsmäe kogukonna kingitus EV 100 sünnipäevaks on 100 kirsipuu park Ääsmäe mõisa pargi alale

Ääsmäe küla on vana ajalooga küla ning teab, mis on aja väärtus. Ääsmäe kogukond on otsustanud rajada EV100 sünnipäevaks 100 kirsi pargi. Park on kingituseks riigile ja kogukonnale.

Ääsmäel on osaliselt juba vanast sovhoosi ajast suur õunaaed, mis tõi mõtte luua park, kus kasvaksid lisaks õuntele ka teised viljapuud. Maa on aastaid seisnud kasutuseta, räämas ja rikub oma väljanägemisega kogu küla üldilmet, samas aga paiknevad küla kõige suurema ajaloomälestise Ääsmäe mõisa vahetus läheduses endisel mõisapargi aladel ning on kogukonna (ka valla) põhiline ajalooline väärtusobjekt ning selle ümbruse korrastamine on kogukonna huvides. Kogukond koostöös praeguste mõisaomanikega ning vallaga on planeerinud kujundada mõisa alleede äärsed kinnistud avalikuks pargiks ning mõisakompleksi kuuluv aidahoone kogukonnaköögiks. Kogukonna huvi parema elukeskonna ja laiendatud vaba ajaveetmise võimaluste vastu on väga suur ning viljapuupargi ja kasvuhoone muuseumi ümbruse korrastamiseks ja rajamiseks vajalikud eeltööd on külakogukond valmis tegema talgute käigus. Ääsmäe kogukond soovib pargi muuta mõnusaks elukeskkonnaks. Loodavas pargis kasutatakse ära juba olemasolevat taristut ning looduskeskkonda (kogukonna poolt on talgute käigus taastatud mõisa pärna allee, olemasolevaid ümbertöödeldavaid asfaldiplatse on võimalik ära kasutada kergliiklusteedeks, õppesõiduplatsiks laste liikluskasvatuse korraldamiseks, tenniseväljakuks, olemasolev pinnavee kogumikraav on võimalik kujundada kauniks pargi ojaks. Viljapuuparki on plaanis  istutada erinevaid viljapuu liike, mille viljade koristamine annaks uue tõuke ühiskondlikult aktiivsemaks tegevuseks (ühine viljade korjamine, ümbertöötlemine). Park on plaanis rajada ökopargina, mis katab ise oma energia ja veevajadused. 2017. a kevadel soovime istutada parki 100 kirsipuud, et juba 2018.a kevadel näha esimesi kirsiõisi ning tähistada sünnipäeva kogukondliku piknikuga. Kogukonna omavaheline koostöö, koostöö kohaliku omavalitsusega, kohalike ettevõtjatega tagaks turvalise ja pika tuleviku tervele külale ning on aluseks tugevale riigile.

Pargi ehitus on planeeritud mitmes osas: 2016.a alustame pargiala detailplaneeringuga, pargi projekteerimisega, pargiala puhastamisega, ja tasandamisega talgute korras, 2017.a kevadel soovime isutada parki 100 kirsipuud, et juba 2018.a kevadel EV 100 sünnipäeval näha esimesi kirsiõisi. Projekt on pikaajline ja eelkõige soovime selle luua oma jõududega ja oma mõtetega. Projektirahastuse abil saaksime teostada osa oma unistusest ning pargi kirsiaiaosa valmisehitada ning EV 100 sünnipäeva tähistada piknikuga oma loodud pargis.

Kingituse elluviimiseks ootame abi ja toetust organisatsioonidelt ja ka üksikisikutelt mulla, drenaaži ja viljapuude eelkõige kirsipuude istikute näol.

Algataja

Ääsmäe Külakogu

Ääsmäe Külakogu põhilisteks tegevusteks on olnud ühistegevuse ja ürituste korraldamine (jaanituli, Jüriöö jooks, rabamatkad, aastavahetuse pidu, pööripäeva klubiõhtud, igaaastased koristus- ja haljastustalgud, kohtumised vallavalitsusega ja kohalike ettevõtjatega). Suurenenud on inimeste osalus ühisettevõtmistel nagu talgud, kus igaaastaga on osalejate arv suurenenud ning konkreetsete projektide teostamisel nagu külakiige ülesehitamine või WC-de ehitamine külaplatsil ning teiste ühisettevõtmiste korraldamisel aastaringselt (jaanituli, talgud, klubiüritused, laadad, aastalõpu üritused, külakinod, erinevad koolitused (tuulelohede valmistamise koolitus, kokanduskursused, käsitöötoad, lilleseadete valmistamise koolitused) jms) – on saavutatud külaelanike positiivne eluhoiak, ühistunne ja mõtlemapanek küla tulevikuvisiooni üle, on suurenenud sotsiaalne sidusus ja oma küla tunne. Kaasatud erinevate vanusegruppide, huvide ja teadmistega inimesi erinevate projektide teostamisse ja planeerimisse ning seeläbi kaasa haaratud suurem hulk kogukonnaliikmeid. Vajalik on traditsiooni jätkamine ja ühiste ettevõtmiste korraldamine, mis tugevdab külaelanike identiteeti.

Kaasalööjad
Kasutaja Tõnu Vahter pilt
Tõnu Vahter
Kasutaja EcoCoins pilt
EcoCoins
Partnerettevõtted
Kasutaja Anonüümne pilt
Anonüümne (verifitseerimata)