AbikÄpp ulatab abikäpa!

Soovime lihtsustada riigi poolt toetatud abivahendite süsteemis orienteerumist heategevuslikus korras loodud interaktiivse kodulehekülje abil.

Valmis!
Valmis!

Eestis on loodud riigi poolt toetatud abivahendite süsteem, mille raames hüvitab riik osaliselt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks vajalike abivahendite ostmise ja üürimise kulud.

Meie oleme 12 praegust ja tulevast tegevusterapeuti ning näeme, et kiiresti muutuvates, keerulistes seadustes, määrustes ja reeglites orienteerumine võib olla üle jõu käiv ja liialt ajamahukas isegi arstidele ja teistele tervishoius töötavatele spetsialistidele, tavainimestest rääkimata. Otsustasime seda olukorda parandada ning lõime kogu vajalikku koondava ning lihtsamas keeles selgitava kodulehekülje, et vajalik info jõuaks nendeni, kes seda vajavad.

Meie eesmärk on teadlikum
- abivahendi kasutaja,
- abivahendi kasutaja hooldaja ning lähedane;
- füsioterapeut;
- tegevusterapeut;
- üliõpilane;
- klienditeenindaja abivahendeid müüvas ettevõttes;
- rehabilitatsioonimeeskond;
- arst.

AbikÄpp sisaldab:
- piltidega andmebaasi, kust leiab inimene kõik riigi poolt toetatud abivahendid ning info;
- infot abivahendite taotlemise korra kohta, samm-sammult õpetus;
- kaarti, kust inimene leiab endale lähima abivahendeid müüva ettevõtte;
- tulevikus ka õpetlikke videoid, kasutusjuhendeid ja ohutusjuhiseid, et abivahendite kasutamine oleks tervist säästev ja turvaline;
- eraldi lehte spetsialistidele, kuhu on koondatud kokku vajalik info, lingid, õpetused ja blanketid.

Kindlasti soovime tänada meile oma abikäpa ulatanud Invaru OÜd, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, sotsiaalkindlustusametit, abivahendikeskust Silmalaegas ja Eesti Tegevusterapeutide Liitu.

AbikÄpp
info@abikäpp.ee

Algataja

AbikÄpp