Ajalehe Vestnik Tartu kingitus Tartus asuvatele EV100 kingituste tegijatele

Pakume oma kingitust EV100 kingituste tegijatele ja meie ajalehe kaudu Tartu linna venekeelsele lugejaskonnale. 

Ajaleht Vestnik Tartu on ainus Tartu linnas ja lähiümbruses olev venekeelne ajaleht.

Tasuta ajaleht, kätte saab kaubanduskeskustes asuvates korvidest ja osaliselt otseposti ja 

tellimiste kaudu. Trükiarv hetkel 6200 eks, aasta lõpus kuni 8000-9000-ni.

 

Kuna me oleme väga oluline infoallikas Tartus elava venekeelse inimese jaoks, siis otsustasime pakkuda enda abi 

EV100 kingituste kohta käiva info maksimaalsele levitamisele.

Meie kingitus on 1/2 lehekülge Tartus saadavete kingituste kohta igas Vestnik Tartu numbris alates 17.05.2018 kuni 27.12.2018.

Koostööpartneritena näeme teisi EV100 kingituste tegijaid, nende käest soovime saada infomaterjale lähiajal Tartus saadavate kingituste kohta. 

 

 

 

Loodame saada KÜSK-i poolt finantsilist tuge projekti elluviimisel, muus osas täiendavat abi ei vaja

Algataja

Kultuuritahvel MTÜ