Ajalooline rongkäik, piknik ja rahvapidu "100 aastat Türil" 9. juunil 2018 kell 16.00

Ajalooline rongkäik, mis kajastab Türi lugu läbi 100 aasta - paberivabrikust tänapäevani. Lavastatud ajastustele vastavalt, osalevad vallakodanikud, tehnika, asutused ning ettevõtted.

Valmis!
Valmis!

Ajalooline rongkäik on üles ehitatud kajastamaks Türi lugu läbi 100 aasta - paberivabrikust tänapäevani. Rongkäik on lavastatud ajastule vastavalt, rongkäigus osalevad näitlejad, kes kehastuvad türile läbi ajlaoo olulisteks isikuteks. Rongkäigus on lisaks isikutele palju erineva ajastu tehnikat, endiseid ja praegusi asutusi, kollektiive. Rongkäigu lõpp on tänapäev - praegused asutused, tänapäevane tehnika. Rongkäik liigub läbi Türi linna lauluväljakule. Rongkäigu paremaks jälgimiseks jagavad lendlehepoisid lendlehti, kus ronkäik aastate kaupa lahti kirjutatud.

Lauluväljakul ootab ees tõeline rahvapidu ja piknik, ei puudu autolavka, päevapiltnik ja pillimehed.

Ootame rongkäigus osalema, vaatama, vaatlema, nautima!

Algataja

Türi vald

Türi vald on kahe ühinemise järgselt endiste Türi linna, Oisu, Kabala, Käru, Türi ja Väätsa valla õigusjärglane, kandes edasi endiste omavalitsuste häid traditsioon ja edendades kohalikku elukeskkonda. Türi vald oma mitmekesiste võimalustega on kaasaegseks ja meeldivaks kodukohaks nii elanikele kui ettevõtetele.