Ajaloopäev „Eesti sündimise lugu. Suured ja väikesed viidad“

Ajaloopäev on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Teemad: Ajaloolised tähtsündmused riigis ja kohalikus külas. Maareformiga kaasnenud muutused. Vabadussõjas osalenute talud.

Roelas on tulekul Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendanud ajaloopäev „Eesti sündimise lugu. Suured ja väikesed viidad“, mis seekord keskendub maale – noore Eesti Vabariigi püsimajäämisel olulist rolli etendanud 1919. aasta maarefomile. Maareformi käigus riigistati suurmaaomandused, loodi uued talukohad ning need pöördelised sündmused mõjutasid elukorraldust maal.
SA Virumaa Muuseumid vanemteadur Uno Trumm räägib oma ettekandes Eesti sündimise loo suurematest viitadest ja tähtsamatest sündmustest. „Maareformi mõjust Roela mõisa majandusele“ on maadeuurija Ferdinand von Wrangelli järeltulija Peter Krienitzi ettekande sisu. 1919. aasta maaseadusega sundvõõrandati Eestis ligi 97% mõisaid, sh ka 1840. aastast Wrangellidele kuulunud Roela mõis. Anti Poolametsa ettekanne „Kuidas eestlane sai maa peremeheks“ keskendub samuti maareformile kui suurele ja olulisele viidale Eesti ajaloos. Ettekandest saame teada, millised olid arengud talupoegade jaoks, kuidas ja kellest said peremehed. Tema jutu jätkuks kuuleme kolme Roela kandi talu kujunemise lugu, saame teada, kus ollakse täna, mis oli enne ja mis ootab ees. Iga talu lugu on mõneti sarnane, kuid samas ka nii erinev. Need lood kestavad laste ja lastelaste kaudu aina edasi.
Lisaks ettekannetele avatakse ajaloopäeval näitus „Eestlased ja nende asjad“. Näituse kollektsioon pärineb kohaliku kooli väikesest muuseumist ja kohalike inimeste kodudest. Eksponeeritakse talutööriistu ja muid tarbeesemeid. Mälestustele tuginevat infot jagavad koha kogukonna eakamad liikmed.
Ajaloopäeva korraldab MTÜ Roela Kodukant ja Roela Rahvaraamatukogu koostöös kooli ja rahvamajaga. Eesti Kultuurkapital toetab üritust 200 euroga.

Algataja

MTÜ Roela Kodukant

Kajastus pressis
Märksõnad