Ajapaik – selgitame koos välja, kuidas Eesti kohad on aegade jooksul muutunud

Otsime välja ajaloolised Eesti kohti kujutavad pildid, märgime pildid üheskoos kaardile ja lähme pildistame vaated üle, et kinkida EV100 puhuks võimalus näha, kuidas Eesti on muutunud.

Muuseumides on väga suured fotokogud, mida järjest digiteeritakse. Väga paljud pildid on vaated ehk kujutavad mingeid kohti. Piltide leidmine sõltub aga kirjeldustest, mis võivad sisaldada vanu kohanimesid, olla puudulikud või lausa vigased. Et pilte saaks otsida kaardilt meile huvipakkuva koha pealt, on piltidele vaja külge koguda geograafilised koordinaadid. See on ülesanne, mille lahendamiseks Ajapaik on loodud. Kui pildid on kaardile märgitud, siis selleks, et aja jooksul toimunud muutused kõige paremini nähtavaks teha, palume minna ja ajaloolised pildid üle pildistada, et tekiksid enne ja nüüd pildipaarid.

Ajapaikamisel osalemine on hasardi tekitamiseks vormistatud mänguks – kõik tegevused, st nii kureerimine (piltide otsimine, välja valimine ja Ajapaika suunamine), piltide kaardile märkimine kui ka ülepildistuste lisamine annavad punkte, nii et kõigi panused on teiste omadega võrreldavad. Kõige olulisem on siiski, et meie ühine visuaalne kultuuripärand muutuks paremini kaardipõhiselt korrastatuks ja leitavaks.

Kui mais 2015 oli Ajapaigas üle 14000 ajaloolise foto, millest ligi 9000 olid kaardile märgitud, siis märtsis 2016 juba kokku üle 53000 ning kaardistatud ligi 33000 pilti, veebruariks 2017 on vastavad arvud aga juba üle 93000 ja ligi 53000! Pea 4000 ajaloolisele fotole on ülepildistusi lisanud üle 140 kasutaja. Avalikes kogudes on aga sadu tuhandeid ajaloolisi pilte, seega pildimaterjali, mida kaardile märkida ja üle pildistada, jätkub! Maist 2016 saab Ajapaika laadida üles vanu pilte ka erakogudest.

Lisaks fotodele on Ajapaika lisandunud ka kohti kujutavad maalid ning graafika, ajalooliste filmide kaadrid.

Ennekõike ootame kõiki huvilisi appi Ajapaika pilte lisama, kaardile märkima ja üle pildistama, ka infot levitama.

Ajapaiga arendust on toetanud kultuurkapital ning kultuuri- ja haridusministeerium, aga IT-rakenduse töös hoidmiseks ja arendamiseks ootame ka annetusi.

Algataja

MTÜ Eesti Fotopärand

Mittetulundusühingu Eesti Fotopärand eesmärk on väärtustada eesti fotograafilist pärandit. Ühing, mis liikmetena koondab peamiselt igapäevase töö kaudu fotopärandiga seotud inimesi, veab ka mitut fotodega seotud veebiprojekti: * Eesti fotograafide elulooline andmebaas, * Ajapaik.ee ning selle sõsar Sift.pics vt fotopärand.org.ee

Kaasalööjad
Kasutaja Indrek Luberg pilt
Indrek Luberg
Kasutaja Anne Kaaber pilt
Anne Kaaber
Kasutaja matijanes pilt
matijanes
Kasutaja Raul Ennus pilt
Raul Ennus
Kasutaja Fred Puss pilt
Fred Puss
Kasutaja Aldo Mett pilt
Aldo Mett
Kasutaja Eve Kiiler pilt
Eve Kiiler
Kasutaja Kärol Kalda pilt
Kärol Kalda
Kasutaja Väino Idnurm pilt
Väino Idnurm
Kasutaja Joosep Reimets pilt
Joosep Reimets
Kasutaja Madis Jürviste pilt
Madis Jürviste
Kasutaja Kristjan Raba pilt
Kristjan Raba
Kasutaja Hembo Pagi pilt
Hembo Pagi
Kasutaja Kadi pilt
Kadi
Kasutaja Kaarel Antons pilt
Kaarel Antons
Kasutaja Liisi Taimre pilt
Liisi Taimre
Kasutaja Kadri Vider pilt
Kadri Vider
Kasutaja Marju Niinemaa pilt
Marju Niinemaa
Kasutaja Triin Pukk pilt
Triin Pukk
Kasutaja Alek Kozlov pilt
Alek Kozlov
Kasutaja Vova Zabellevitš pilt
Vova Zabellevitš
Kasutaja Raul Jõgi pilt
Raul Jõgi
Kasutaja Henri Laupmaa pilt
Henri Laupmaa
Kasutaja Vahur Puik pilt
Vahur Puik
Kasutaja Lauri Elias pilt
Lauri Elias
Kasutaja Tarmo Annus pilt
Tarmo Annus
Partnerettevõtted
Kasutaja Anonüümne pilt
Anonüümne (verifitseerimata)
Kasutaja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tarvastu Peetri kogudus pilt
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tarvastu Peetri kogudus
Kasutaja Ravila Mõis OÜ pilt
Ravila Mõis OÜ