Ajarännakud iseseisvuse sünniaega

Pakume Eesti koolidele ning kogukondlikele ühendustele välja viisi, kuidas meeleolukalt tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Kuidas jõudis uudis iseseisvuse väljakuulutamisest igasse Eesti linna ja külla? Kes olid selle kandi ärksamad inimesed, kes võisid saada kokku ja sellel teemal aru pidada? Millist meelsust nad esindasid? Kas usuti, et oma riik ka kestma jääb? Kas ajas saab tagasi rännata ja olnut elustada? Ühinege meiega ja teeme 7. veebruaril 2018 koos ajarännaku Eesti iseseisvuse algusesse! Pakume Eesti koolidele ning kogukondlikele ühendustele välja viisi, kuidas meeleolukalt tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ajarännakul taaselustame päeva, mil erinevates Eestimaa paikades teadmine riiklikust iseseisvusest inimesteni jõudis. Selleks õpime eelnevalt tundma 20. sajandi alguse eluolu, selleaegseid kombeid, väärtusi, sõnavara ning traditsioonilisi ühistegevusi. Usume, et veel on elus inimesi, kes mäletavad lugusid, mida neile on räägitud 1918. aasta veebruarikuust. Anname neile põhjuse neid lugusid edasi anda, et kohalikus koolis (rahvamajas, raamatukogus) need taaselustada. Oleme välja töötanud 2 stsenaariumi kavandit, mille abil 7. veebruaril toimuvat ajarännakut läbi viia. Tegutseb FB grupp Ajarännak 1918, kus arutatakse tekkinud küsimusi ning jagatakse viiteid ja allikmaterjale, mida uurida/ kasutada. Kontakt: Pille Rohtla pillerohtla@gmail.com Kaari Siemer kaari.siemer@erm.ee Saale Randaru saale.randaru@erm.ee Ajarännaku kui meetodiga saab omal käel tutvuda ingliskeelsel (Bridging Ages*) kodulehel: http://www.bridgingages.com/what-we-do/the-time-travel-method/ Bridging Ages on rahvusvaheline muuseumitöötajaid, ajalooõpetajaid ning vabatahtlikke ühendav organisatsioon, mille eesmärk on ajarännaku kui aktiivõppemeetodi tutvustamine ning ajarännakute korraldamine. Vt lähemalt: http://www.bridgingages.com/ Heritage Bridge on projekt, milles raames Soome, Eesti, Läti ja Leedu muuseumid ning koolid tähistavad ajarännakutega oma kodumaa 100. sünnipäeva. Projekti toetab programm NordPlus Horizontal.

07.02.2018 kell 10.00 Ajarännak 24.02.1918 Ettevalmistused: Ajarännaku meetodi tutvustus - koolitus ja näidisajarännak Ajarännaku stsenaariumi kirjutamise koolitus 1918. aasta taustateadmiste koolitus: poliitiline olukord, koolielu, mood Läbimäng

Algataja

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum on etnolooglise suunaga kultuuriloomuuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust.