Algab kampaania ''Aga mina ei kiusa''

''Aga Mina'' on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

EST

''Aga mina sallin, hoolin, austan, julgen''

Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste väärtushinnangute võimalikult varane õpetamine lastele. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega. Igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevate kogemused juhtumid kaardistatakse. Nende mõtestamise kaudu jõutakse kiusamise tegelike põhjusteni.

 

Lastekaitse Liit on liitunud Aga Mina väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaaniaga, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond. 
Head suhted loovad lapsele turvalise kasvukeskkonna!

Veebiaadress on www.kiusamisestvabaks.ee

Korraldaja

Aga Mina