Algavad koolitused ''Aga mina loon lapsele turvalise kodu"

''Aga Mina'' on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

EST

Koolituse eesmärk on suurendada lapsevanemate ja teiste last ümbritsevate täiskasvanute teadlikkust vigastuste vältimisest koduses keskkonnas.

Koolituste sihtgrupiks on eeskätt 0-3 aastaste laste vanemad (sh beebiootel pered), ja nende lähikondsed, kuna selles vanuses vastutab lapse turvalisuse eest eelkõige lapsevanem. 50% nimetatud vanuses lastega toimuvatest õnnetustest juhtub kodus ning on seotud kindlasti sellega, et selles vanuses laps viibibki suurema osa ajast kodus koos oma vanematega. Vastutus lapse jaoks kodu turvaliseks kujundamisel lasub lapsevanema õlul ja on otseselt seotud lapsevanema ohutusalase teadlikkusega. Koolituse tulemusel soovime ära hoida just hooletusest ja teadmatusest põhjustatud õnnetusi.

Koolitused toimuvad ajavahemikus 17.04-30.04.2018 Eesti eri paigus. Täpsemat infot koolituste toimumise kohta jagame MTÜ Aga Mina Facebooki lehel. Koolitusel osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud ja osalemine toimub eelneva registreerimise alusel.

Koolitusi viib läbi MTÜ Aga Mina projektijuht Getter Toome kaasates ka erinevate valdkondade eksperte.

Programmi ettevalmistamine toimus koostöös ekspertidega Päästeametist, Mürgistusteabekeskusest, Haigekassast jne. Koolitust korraldab MTÜ Aga Mina ning rahastab Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tule osale koolitusel ning oleme kindlad, et pärast seda tead kuidas oma kodus ära hoida õnnetusi, mis võiksid juhtuda pelgalt teadmatusest või hooletusest.

Koduohutuse koolitused on MTÜ Aga Mina poolne tegevus EV100 kingituse Aga Mina eeskujukampaania raames. Aga Mina on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Korraldaja

Aga Mina