Allika ja Nõlva külade infostend

Loome kingitusena EV100 puhul Allika ja Nõlva külade ajaloolise ülevaatega infostendi.

Allika ja Nõlva külade ajaloolise ülevaatega infostendi loomise eesmärgiks on nõukogude perioodil peaaegu hääbunud ja tänasel päeval samm-sammult taastuvate metsakülade identiteedi taasloomine ajaloolise ja kultuurilise mälu uurimise, säilitamise ja vahendamise kaudu.

Kingitus on suunatud peale kohalike elanike ja külastajate ka noortele, meie külade uuele kasvavale põlvkonnale teadvustamaks seda, mis siin varem üldplaanis oli ja toimus, kuidas elati, palju oli talusid ja inimesi. Kingitusega väärtustame kohalikku elukeskkonda vaimses mõttes ja rikastame füüsiliselt. Väärtus tulevikku luuakse sellega, et noored hakkavad endale paremini teadvustama kodukoha potentsiaali ja on suurem tõenäosus, et jäädakse hiljem kodukohta elama. Infostendi abil suureneb kahtlemata põlvkondade sidusus, sest on teadmine ja sealt juba edasi tekib side uue ja vana vahel. Infostend on otseselt kahe küla ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitaja. Kingitus sünnib kohalikul initsiatiivil, teenusepakkujate ja rahastaja abiga. Kingituse asukohaks saab olema Nõlva küla Kehtna vallas Raplamaal (Nõlva küla on Järvakandi lähiküla, mis EW ajal ja ajalooliselt ka enne seda kuulus endise Järvakandi valla koosseisu).
Allika ja Nõlva külad asuvad endise Järvakandi klaasivabriku metsade keskel ääremaal ja ääremaad vajavad täna ja tulevikus enam tähelepanu ja toetust.

Sügisel ja talvel toimub infostendi materjalide kogumine, valik ja infomaterjalide koostamine ning ettevalmistamine kujunduseks. Kevadel toimuvad kujundustööd ja on planeeritud kingituse füüsiline valmimine. Suve hakul korrastame platsikese ning ajaloolise ülevaatega infostendi paigaldus toimub jaanikuul 2018.

Kingituse paigalduseks sobivasse kohta vajame RMK lubatähte . Soovime RMK-ga koostöös korrastada platsikese ja paigaldada infostendi põliste küla tammede alla endise metsavahi maja aseme juures.

Algataja

Järvakandi Klaasimuuseum

Järvakandi Klaasimuuseum on loodud 2000 aastal. Asutus uurib, kogub ja tutvustab klaasi ajalugu Eestis.