Allikukivi EV100 - uuendatud külaplats

Allikukivi küla kogukonna Ev100 kingituseks on uuendatud külaplats, meie rahva kooskäimiskoht. Meie Ev100 pidu ja külaplatsi avamine toimub 2019. aasta kevadel

Allikukivi kogukonna kooskäimiskoht - külaplats - saab EV100 kingitusena uue näo:

muuhulgas ehitame katusealuse, korrastame - uuendame lõkkepaika, ehitame trepi - juurdepääsu Allikukivi looduskaitsealusele allikale, mis oli veevõtukohaks juba muinasajal. 

 

Külaplatsi uuendamist veab eest meie Külaselts Iiris.

 

Toetust saime Kodukandi EV100 Kogukondade taotlusvoorust.

Algataja

EV100 igas külas