Allikukivi EV100 – uuendatud külaplats

Allikukivi küla kogukonna EV100 kingituseks on uuendatud külaplats, meie rahva kooskäimiskoht. Meie EV100 pidu ja külaplatsi avamine toimub 2019. aasta kevadel.

Allikukivi kogukonna kooskäimiskoht – külaplats – saab EV100 kingitusena uue näo:

muuhulgas ehitame katusealuse, korrastame-uuendame lõkkepaika, ehitame trepi-juurdepääsu Allikukivi looduskaitsealusele allikale, mis oli veevõtukohaks juba muinasajal. 

 

Külaplatsi uuendamist veab eest meie Külaselts Iiris.

 

Toetust saime Kodukandi EV100 kogukondade taotlusvoorust.

Algataja

EV100 igas külas