Arengukonverents

Tartu Ülikool kutsub 17. mail arengukonverentsile haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna praegusi ja tulevasi otsustajaid.

EST ENG

Tipptasemel teadusele ja teaduspõhisele kõrgharidusele keskendumine ning seda soodustav riiklik haridus- ja teaduspoliitika on tõstnud Tartu Ülikooli uue Euroopa parima ülikooli kohale. Uute teadmiste loomine ja levitamine õppetöös ning rakendamine väljaspool ülikooli on ühtlasi üks Eesti riigi säilimise ja arengu põhitagatisi.

Tartu Ülikool kutsub 17. mail arengukonverentsile haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna praegusi ja tulevasi otsustajaid, ülikooli partnereid, töötajaid ja üliõpilasi ning kõiki teisi ülikooli heast käekäigust huvitatud inimesi. Arutleme üheskoos ülikooli pikaajalist arengut suunavate valikute üle ning otsime indu uute sihtide seadmiseks ja ühiselt nende poole liikumiseks.

Otsime vastuseid järgmistele küsimustele.

Milline on ülikoolide roll tänapäeva maailmas?

Kuidas leida Tartu Ülikoolis, aga ka ühiskonnas laiemalt tasakaal rahvuskeele ja kultuuri säilitamise ja arendamise ning üleilmastumise ja avatuse vahel?

Kuidas saab Tartu Ülikool aidata kaasa Eesti majanduse kiiremale arengule?

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, tagatakse ka eesti-inglise sünkroontõlge.

Arengukonverents on osa Tartu Ülikooli uue arengukava koostamise protsessist ja kuulub rahvusülikooli 100. aasta ürituste hulka.

Info ja registreerumine

 

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Märksõnad: