Asutav Kogu 100 – Riigikogu 100

100 aasta möödumist Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest tähistame reedel 5. aprillil austusküünalde süütamisega kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadiku sünnikohas. (Fotol: Asutava Kogu avaistung Estonia teatris; EAA.3825.1.138.34)

Aprillis möödub 100 aastat Asutava Kogu kokkutulemisest. Asutav Kogu tuli kokku Tallinnas Estonia teatrimajas jüripäeval, 23. aprillil 1919. See on ühtlasi Eesti rahvaesinduse, Riigikogu sünnipäev.

Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillil 1919 kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt otsevalimistel valitud rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt ka toime. Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Asutava Kogu ülesanne oli luua Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus ja maaseadus.

100 aastat tagasi valiti Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse – Asutava Kogu – kokkukutsumiseks jüripäev. 1919. aasta aprilli alguses valitud saadikud kogunesid Estonia teatris 23. aprillil. 2019. aasta jüriööl, 22. aprillil süttib Paide ordulinnuse tornis jüriöö tuli, mis viiakse edasi üle Eesti viide suunda: Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakverre ja Viljandi. See sündmus tähistab 100 aastat tagasi Asutava Kogu rahvaesindajate jõudmist Tallinna ja tulevase Riigikogu sündi. Sündmust tähistab kontsert ja tuletseremoonia Paide Vallimäel. Vaata lisaks https://www.ev100.ee/et/asutav-kogu-100-jurioo-margutule-suutamine-paide....

Asutava Kogu liikmete sünnikohad on tähistatud kaardil. 

ESDTP – Eesti Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei: 41 kohta
ETE – Eesti Tööerakond: 30 kohta
ER – Eesti Rahvaerakond: 25 kohta
EMRL – Eesti Maarahva Liit: 8 kohta
ESRP – Eesti Sotsialistide Revolutsionääride Partei: 7 kohta
KRE – Kristlik Rahvaerakond: 5 kohta
SEE – Saksa Erakond Eestimaal: 3 kohta
VKK – Vene Kodanikkude Kogu: 1 koht

Valimiskomisjon kinnitas Asutava Kogu liikmeteks järgmised saadikud:

ESDTP (41): Jaan Ammermann, Alma Anvelt-Ostra, Emma Asson, Karl Ast, Robert Astrem, Marie Aul, Johannes Ernesaks, Villem Ernits, Gustav Grünwaldt, Voldemar Hammer, Karl Inglist, Juhan Jans, Leopold Johanson, Artur Kaplur, Peeter Karin, Juhan Kartau, Hugo Kikson, Minni Kurs-Olesk, Nikolai Köstner, Jaan Letner, Jakob Lindros, Peeter Londo, Hans Martna, Mihkal Martna, Anton Martinson, Hans Mets, Mihkal Neps, Eduard Nipmann, Hans Nurk, Aleksander Oinas, August Onton, Helmi Press-Jansen, Mait Püüman, August Rei, August Tibar, Aleksander Tulp, Jüri Uustalu, Jaan Vain, Arnold Vesterberg, Eduard Vilde, Karl Virma

ETE (30): Ado Anderkopp, August Arras, Kaarel Baars, Timoteus Grünthal, Peet Johanson, Mihkel Juhkam, Tõnis Kalbus, Konstantin Konik, Johannes (Juhan) Kukk, Johannes Lehtmann, Tõnu Loik, Jaan Mets, Lui Olesk, Christop Peiker, Hans (Ants) Piip, Theodor Pool, Johanna Päts, Voldemar Päts, Karl Saar, Arnold Schulbach, Julius Seljamaa, Otto Strandmann, Eduard Säkk, Johannes Zimmermann, Nikolai Talts, Viktor Tomberg, Mihkel Varrik, Aleksander Veidermann, Aleksander Veiler, Aleksander Velvelt

ER (25): Johan Ainson, Adam Bachmann, Aadu Birk, Eduard Hubel, Jüri Jaakson, Oskar Kallas, Karl Kornel, Hugo Kuusner, Jaan Lõo, Jaan Masing, Jaan Mägi, Mats Nõges, Johannes Paalberg, Kaarel Parts, Johan Pitka, Johan Ploompuu, Jaan Poska, Peeter Põld, Marie Reisik, Eduard Rosenwald, Jaan Tõnisson, Artur Uibopuu, Jaan Uri, Jakob Westholm, Karl Väli

EMRL (8): Eduard Aule, Julius Grünberg, Jaan Hünerson, Karl Ipserg, August Jürmann, Konstantin Päts, Jaan Teemant, Jüri Uluots

ESRP (7): Erich Jonas, Hans Kruus, Jaan Kärner, Andres Loorits, Theodor Koik, Hugo Raudsepp, Johannes Semper

KRE (5): Nikolai Kann, Johan Kõpp, Anton Laar, Jaan Lattik, Hans Pöhl

SEE (3): Max Bock, Herman Koch, Johannes Meyer

VKK (1): Aleksei Sorokin

Korraldaja

EV100

Märksõnad: