Atraktiivne ja esteetiline külakeskus kogukonna sporditegevusteks Valgutas

Projekt on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, põhitegevused on augustis 2018. 

Valmis!
Valmis!

Naisseltsi eestvedamisel muudame oma elukeskkonda, loome paremaid ja mitmekesisemaid võimalusi sportlikeks tegevusteks: ehitame silla kaldalt saarele, täiendame saare haljastust ühe hõberemmelgaga, korrastame supluskoha, ostame 2 kanuud.

Projekti lõpetame 18. augustil veepeoga, kus toimuvad: silla avamine kohalike koorilauljate esinemise saatel, EV 100 tähisega hõberemmelga istutamine, paadiralli, omavalmistatud parvede ralli, teatevõistlused peredele, vahupidu noortele. Peo lõpetame autasustamise ja ühise lõunasöögiga.

Veepeo teeme koostöös Rõngu avatud noortekeskusega.

Projekti tegevustest teavitame kogukonda vallalehe, Facebooki ja kuulutuste abil, materjalid koondame naisseltsi kroonikasse.

Arvame, et külakeskuse korrastatud keskkond võimaldab jätkusuutlikku sportlikku tegevust, mitmekesistab tervisedendust. Eluterve ja sportlik kogukond on uhkuseks ja meie kingituseks Eesti Vabariigile.

 

juuli, august – teavitustöö tegevuste ajakava ja sisu kohta, eestvedajate infotunnid ülesannete täpsustamisel juuli-august – kanuusõidutreeningud juuli – sillaehituse talgud august – talgud tiigi ümbruse korrastamiseks, täpsustatud päevakava avaldamine 18. aug – veepidu (silla avamine, hõberemmelga istutamine saarele, veeohutuse koolitus, kanuu- ja parveralli, teatevõistlused perede, tegevused lastele, vahupidu noortele)

Kingituse tegemisel on abiks Rõngu avatud noortekeskus (veepeo tegevuste elluviimisel) ja Rõngu vabatahtlik päästeselts (veeohutuse koolitus).

Algataja

Lea Pung

Valguta Maanaiste Selts ühendab 3 küla kogukondi. Oleme järjekindlalt ühendanud kolme põlvkonna inimesi tervislikeks ja sportlikeks tegevusteks: igakevadine matkasari " Lustiga liikuma", osalemine külade olümpial, tervisliku toitumise koolitused. Mullu renoveerisime PRIA abil külakeskuse tiigi, mida saame kasutada erinevatel aastaaegadel ( vastapäeval, suvisel veepäeval). Soovime luua atraktiivsema ja kaunima keskkonna : saarele haljastust, sild kaldalt saarele, teha investeeringu kanuude ostmiseks, sest jätkame kanuuralli traditsiooni.