Au Eestile

Tähtpäevadel on igati paslik meenutada mis olnud ja mis tulekul, kuid sama tähtis on seda kõike esile tõsta ja väärtustada.

Rahvussümboolika kasutamisega igapäevaelus teadvusatame oma päritolu ja möödaniku. Samuti väärtustame oma kultuuri, traditsioone , ühtekuuluvustunnet, patriotismi. Just ühised väärtused on need, mis kogukonna koos hoiab ja selle vägevaks teeb. Rahvussümboolikat ja teisi kuuluvuse visuaalse identiteedi vahendeid kiires maailmastumises võiks ja peaks kasutama senisest enam. Alates e-kirja kujundusest kuni tarbeesemeni välja. Jalgratas on muidugi üks võimalikest vahenditest. Pealegi sümboliseerib jalgratas vabadust, tervet eluviisi, puhast keskkonda. Oluline on, et igaüks leiaks ise tee oma idenditeedi otsingul ja väärtustamisel, mitte, et see oleks kampaania korras peale surutud. Seetõttu võiks antud projekt lihtsalt olla eeskujuks ja inspiratsiooni allikaks. Muidugi oleks ääretult vahva, kui Maarjamaa rattakogukond selliselt kujundatud liiklusvahenditega mööda maailma ringi liiguksd. Konkreetne projekt- liiklusvahend saab viimase kruvi külge hiljemalt 18.02.2018. Digitaalne kavand on nähtaval ka näoraamatus https://www.facebook.com/113028842216373/photos/a.113106545541936.107374...

Projekt on veeremisvalmis 18.02.2018

Algataja

Olavi Israel

Üks meist kõigist.