Au meie rahvusvärvidele

Meie lipuvärvid kuuluvad rahvale. Teeme kõik, et lipukese märgiga toidutoodetes meie kauplustes oleks kodumaine tooraine, nagu seda mõistab 75% eestimaalastest.

Eesti rahvas seostab meie rahvusvärve täielikult kodumaisega. Kui toidutoodetel on sinimustvalge lipumärk siis eeldavad meie inimesed kaupluses, et toote põhitooraine on kodumaist päritolu. Soovin koos koos teiste Eesti põllumeestega, et Eesti 100 sünnipäevaks saaks kokku lepitud rahvusvärvide toidutoodetel üheselt arusaadav ja kõigile üheselt selge kasutamine.
Eesmärk, et kodumaine toidutooraine- ja toidutootmine kõnetaks igat eestimaalast. Pöörata tähelepanu iga tarbija ökoloogilisele jalajäljele ja teadmisele, et kohaliku toidu söömisega säästame keskkonda ning vähendame ökoloogilist jalajälge.
Kingituse kulminatsiooniks saab võimalikult laiapõhjaline kohaliku päritolumärgistuse teavituskampaania, mille käigus kogume kollektiivsele pöördumisele toetusallkirjasid. Pöördumises tehakse Riigikogule ettepanek kehtivat "Tarbijakaitseseadust" muuta ja lisada sinna punkt: „Pakendil ei tohi kasutada märgistust, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab tarbijaid, toote põhitooraine päritolu osas.“

26.12.2017 algatasime arutelu www.rahvaalgatus.ee kodulehel. Alates 13.01.2018 algab allkirjade kogumine (https://rahvaalgatus.ee/initiatives/ab52a156-db89-488a-b364-ccf045b2210a) Riigikogule esitatavale seadusemuudatusettepanekule. Aprilli lõpus algab reklaamikampaania, kodumaise toidu tervislikkusest ja väiksemast ökolooglisest jalajäljest - eesmärgiga toetada kodumaisest toorainest toidu üheselt selget rahvusvärvidega märgistamist ja allkirjade kogumist seadusemuudatusettepanekule. 31.08.2018 lõpeb allkirjade kogumine ja on planeeritud seadusemuudatusettepanek koos allkirjadega esitada riigikogule.

Tänuväärseim toetus, allkiri (www.rahvaalgatus.ee) algatusele: "Rahvusvärvid kuuluvad rahvale" Avaliku reklaamikampaania käivitamine ning suurus sõltub kaasatud rahaliste vahendite hulgast. .

Algataja

Kaupo Kutsar

Olen ettevõtja Valgamaalt. Erinevates põllumeeste organisatsioonides seisan maaelu säilimise ja maaettevõtluse hea käekäigu eest. Soovin, et Eesti toiduainetetööstused, põllumehed ja kõik Eesti elanikud mõistaksid meie rahvusvärve ühte moodi, kedagi eksitamata.