Autoportreede kogumik "Joonistame Eesimaa Last"

Saue linnas elab palju rõõmsaid lapsi, kellega soovime osaleda EV100 tähistamisel. Saue Midrimaa Lasteaia lapsed jäädvustavad ennast praegusel ajahetkel nii, nagu nad ennast näevad.

Meie lustakad ja rõõmsad lasteaialapsed on peagi koolis haridust nõudvad tarmukad noored. Pisut hiljem on nad oma peret ja kodu loovad noored inimesed. Loodame, et nende soov on seda teha Eesti Vabariigis ja et neil oleks tahtmine olla täisväärtuslik ühiskonnaliige. Samas olla ka rõõmus ja aktiivne inimene, kelle kanda jääb ohtralt traditsioone, kasvõi laulu- ja tantsupeo näol.
Lasteaias püüame me lastele teadvustada läbi erinevate huvitavate tegevuste ja ettevõtmiste meie vaba riigi olulisust. Ühistes ettevõtmistes peitub sageli suur jõud ja käesolev idee oleks siduv nii lastele, kui ka meie lasteaia töötajate jaoks.
Meie ideeks on:
Meie lasteaias käib ligi 340 last. Kaasame võimalusel kõik lasteaia lapsed, kes kujutavad ennast A4 suurusel paberil portreena. Õpetajad vormistavad need ühistel alustel. Valmis töödest teeme näituse lasteaias, mida saaksid külastada lapsed ja ka lapsevanemad. Näitus toimub veebruaris 2018 a. Pärast näitust paneme tööd kilekaantesse ja koondame mappidesse. Valmis mapid soovime kinkida EV 100 projekti raames Eesti Vabariigile. Eesmärgiks on jäädvustada üks hetk ajas, salvestatuna laste endi poolt ilusa ja suure sündmuse auks.

Algataja

Mailis Lumi, Kati Haarakalju, Siret Põldaru, Tuuli Kuningas, Eha Tamme

Saue Lasteaed Midrimaa