E-eestile oma lipp

Koos EV 100. sünnipäevaga tähistame ka e-riigi aluste rajamist X-tee ja ID-lahenduste baasil.
See on Eesti panus teel ülemaailmsesse infoühiskonda ja see väärib oma sümboolikat.

Valmis!
Valmis!

Kingin ristteel (X-teel) olevale E-eestile oma riigilipu idee. Lehvigu see Eesti rahvuslipu kõrval järgmised 100 aastat.

Asi hakkab edenema siis, kui sümboolikas nähakse arengut innustavat instrumenti.

Ootan vastukaja kaasteelistelt ja tulevikku vaatavatelt poliitikutelt. Milline neljast lipuvariandist kannab kõige paremini e-eesti märki ja tutvustab meid eduka põhjamaana maailmas?

Algataja

Rein Harjo