Eero Talisaineni luuleraamatu "Miljon aega" esitlus

Luuleraamat "Miljon aega" ilmub Eesti Vabariigi 100.sünnipäevale pühendatud luuleraamatute sarjas "Eesti 100 luuleraamatut". 

EST

Luuleraamat ilmub Eesti Vabariigi 100.sünnipäevale pühendatud luuleraamatute sarjas "Eesti 100 luuleraamatut". Raamatu" Miljon aega"esitlus toimub 17. jaanuaril kell 18.00 Viljandi Linnaraamatukogu Ameerika teabepunktis.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.